daktegning konstruksjon bygning
Foto: iStock©

Kurs i NS 3420

Vi holder flere kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Les mer om hvert kurs ved å klikke deg inn på de forskjellige kursdatoene.

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Dette kurset gir deg en god oversikt og forståelse av standardens oppbygging og gjør deg tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid. I tillegg blir det redegjort for NS 3420 i sammenheng med andre standarder.

7.- 8. februar 2018 på Lysaker

11.- 12. april 2018 i Bergen


NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

Solid kunnskap om bruken av NS 3420-T er sikreste måte for deg som entreprenør å unngå konflikter på. Etter å ha gjennomført dette kurset skal du sitte igjen med solid kunnskap som vil hjelpe deg å unngå konflikter under og etter et prosjekt. Du skal også ha fått et godt overblikk over endringene som er kommet i 2015-utgaven av standarden. 

17. april 2018 på Lysaker

 

NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

NS 3420-ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder er et viktig verktøy når skjøtsel av grøntanlegg skal beskrives og settes ut på anbud. Dette kurset gir deg en innføring i NS 3420 med særlig fokus på skjøtsel og drift av parker og landskapsområder (Del ZK), samt å gi deg en grunnleggende kjennskap til forholdet mellom NS 3420 og andre relevante standarder.

8. februar 2018 på Lysaker

15. mars 2018 i Bergen

 

NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Kurset gir en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420. Kurset er i første rekke beregnet på de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. 

14. februar 2018 Lysaker

20. mars 2018 i Bergen

11. april 2018 i Tromsø

Les mer om hvert enkelt kurs under "Kursbeskrivelse"og meld deg på!

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forepørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2017-11-13

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Kurs

NOK 9 100,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner,07. - 08.0218,Lysaker

Tid: 2018-02-07Sted: Lysaker ( Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kurs

NOK 4 900,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis,140217

Tid: 2018-02-14Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kurs

NOK 4 900,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - praktisk bruk og rettspraksis, 11.4.18,Tromsø

Tid: 2018-04-11Sted: TromsøSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Kurs

NOK 9 100,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, 11. - 12. 04.18, Bergen

Tid: 2018-04-11Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

Kurs

NOK 4 900,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider,170418,Lysaker

Tid: 2018-04-17Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Kurs

NOK 4 900,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder, 080218, Lysaker.

Tid: 2018-02-08Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Kurs

NOK 4 900,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder, 150318, Bergen

Tid: 2018-03-15Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kurs

NOK 4 900,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis,20.03.18, Bergen

Tid: 2018-03-20Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse