Foto: Standard Online

Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

På dette kurset blir du bedre kjent med standarden NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring gjennom erfaring fra brukere av standarden og praktiske gruppeoppgaver.

Kursbeskrivelse

NS 3424 setter krav til hvordan tilstandsanalyser skal gjennomføres og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden er en av basisstandardene innenfor eiendomsforvaltning og brukt ved kartlegging av bygg og bygningsporteføljer ved utvikling og salg, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og strategi for eiendomsutvikling. Den kan anvendes på alle typer byggverk og for en rekke ulike formål.
Standarden ble utgitt i ny drakt i 2012 og i 2015 kommer veiledningen til den som gir praktiske eksempler på bruk.

Mål for kurset

Etter å ha gjennomført kurset skal du være bedre rustet til å planlegge, utføre og bestille tilstandsanalyser basert på NS 3424.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for offentlige og private eiendomsforvaltere, bestillere, rådgivere og utførende, borettslag og boligsameier.

Kursholdere

Svein Bjørberg er FoU ansvarlig i Multiconsult og professor på NTNU. Han har gjennom sitt virke i Multiconsult bred erfaring fra tilstandsanalyser og har også deltatt aktivt i den komiteen som har arbeidet fram standarden og veiledning.

Sverre Holøs er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, og sier selv han har kommet bakveien inn i byggebransjen - via råtne kjeller og mugne loft. Han har erfaring fra bl.a. Teknologisk institutt og eget rådgivningsfirma, og driver i dag med forskning og forskningsbasert rådgivning innen bygg og innemiljø ved SINTEF Byggforsk. Han er mye brukt som foredragsholder, og har vært med i komiteen for NS3424.

Merete Holmen Murvold er sivilingeniør og jobber som gruppeleder i Standard Norge. Hun er også prosjektleder innenfor fasilitetsstyring og ansvarlig for komiteen for tilstandsanalyse som har utarbeidet både NS 3424 og NS 3600 (tilstandsanalyse av boliger).

Les mer under "Kursbeskrivelse" og meld deg på!

Sist oppdatert: 2018-09-21

Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk,130319,Lysaker

Tid: 2019-03-13Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse