Blomstereng
Foto: ©Luth

Kunnskap er makt - meld deg på kurs!

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet.

Meld deg på høstens  kurs innen 31. august og få 15% rabatt på kursavgiften!

Bruk rabattkode: kurs2017

Standard Online gjennomfører i dag over 100 åpne kurs i året innenfor en rekke fagområder, blant annet:

Byggrelaterte standarder

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor bygg og anlegg. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. 

Kursbeskrivelser og påmelding

Juridiske standarder:

For ikke å havne i konflikter i byggesaker er det både lurt og viktig å benytte seg av de hjelpemidler som finnes, i dette tilfellet standarder som gir juridiske bestemmelser om partenes forpliktelser og rettigheter når kontrakter om byggeoppdrag skal inngås. Disse kontraktene dekker de forskjellige kontraktene som man trenger i et prosjekt. Vi har et bredt kurstilbud innenfor juridiske standarder for bygg og anlegg.

Kursbeskrivelser og påmelding 
 

Foredragsholder kunne tingene sine, var flink til å lære fra seg og jobbet mye med eksempler, som etter min mening er altfor undervurdert i undervisningssammenheng.


Ledelsessystemer:

Ledelse er en utfordrende oppgave, og for dagens ledere holder det ikke bare å vise til økonomiske resultater. Nå er det «den tredelte bunnlinjen» som gjelder. De nye standardene ISO 9001 og ISO 14001 og andre nye og reviderte ledelsesstandarder inneholder nye krav og nye muligheter for å utøve lederskap. Vi tilbyr kurs i alle de viktigste standardene.

Kursbeskrivelser og påmelding


Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato:

Oversikt over våre kurs

 

Tilbudet gjelder til og med 31. august 2017.

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.
De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forepørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2017-06-26