Oppdateringer i helgen

Nettbutikken kan oppleves som ustabil i tidsrommet fredag 28. april kl. 22.00 til lørdag 29. april kl. 22.00 grunnet oppdateringer.

 

Konferanse om ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø

I løpet av 2017 lanseres den nye internasjonale standarden for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001. I mars 2017 er arbeidet med standarden kommet langt nok til at vi kan presentere den, og Standard Online AS inviterer derfor til konferanse den 7. september 2017 på Felix Konferansesenter i Oslo.

Kursbeskrivelse

ISO 45001 overtar etter den britiske BS-OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge. Virksomheter som bruker denne standarden bør derfor allerede nå planlegge overgangen til den nye standarden.

Konferansen vil omhandle blant annet:

  • Gjennomgang av standarden
  • Forhold mellom lovverk og standard
  • Hva tenker aktørene?
  • Integrering av ISO 45001 med andre standarder

ISO 45001 følger samme oppbygging som nye ISO 9001 og ISO 14001, og dette gjør det enklere å implementere den nye standarden for virksomheter som allerede bruker ISO 9001 og ISO 14001. 

ISO 45001 er ment å skulle brukes i alle virksomheter, uansett størrelse, type og art. Alle kravene den angir er ment å skulle integreres i virksomhetens egne styringsprosesser.

Mål for kurset

Etter konferansen skal du blant annet ha kjennskap til innholdet i den nye standarden for arbeidsmiljø og hvordan den kan integreres med øvrige ledelsesstandarder i egen virksomhet.

Hvem er kurset for?

Konferansen er for alle med en rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver knyttet til arbeidsmiljø. Konferansen vil være nyttig, enten en kommer fra bedrifter og organisasjoner som er sertifiserte eller ikke, likeledes fra privat eller offentlig sektor, fra små eller store bedrifter og organisasjoner, produksjons- eller servicebedrifter osv.

Kursholder:

Mer informasjon om konferansen og program kommer senere.

Dato/Tid: 7. sep 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, 0125 Oslo

Kursnr./navn: 16-808200 Konferanse om ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø

Kursavgift: kr 3 500,00

Påmelding:

For å melde deg på konferansen bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 1. sep 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2017-09-07
Sted:
Oslo