Denne forekomsten av Business Connector kan ikke kobles til AOS og må startes på nytt.

Konferanse: Integrert styring og ledelse

Standardene for kvalitets- og miljøledelse kom sterkt omarbeidet i 2015. I løpet av 2017/2018 kommer den nye internasjonale ledelsestandarden for arbeidsmiljø, ISO 45001. Dermed er kjerneprinsippene for ledelsesystemer de neste 10 til 15 årene på plass.

Kursbeskrivelse

I over et år har vi høstet erfaringer med bruk av nye ISO 9001 (kvalitet) og nye ISO 14001 (ytre miljø), og vi venter på den nye ISO 45001 (arbeidsmiljø). I tillegg finnes det en rekke mer temaspesifikke ledelsesstandarder, sydd over samme lest som kjernestandardene, til bruk for å ivareta spesielle behov for ulike virksomheter. Vi ønsker å vise hvordan man kan optimalisere integrert bruk av de tre kjernestandardene for ledelse, særlig ved å utnytte synergier. Vi vil videre vise hvordan virksomheten kan supplere med bruk av mer temaspesifikke systemer for å støtte opp om overordnede mål, strategier og bedriftsprofil.

De tre kjernestandardene for ledelse bidrar sammen til å møte virksomhetens utfordringer. De vanskeligste utfordringene har ofte sin årsak i betingelser man i utgangspunktet har liten kontroll over, f.eks. forventninger fra interessepartnere, effekter av globale makrotrender, eksterne toleransegrenser og bruk av ledelse i forhold til markedsmekanismer. Med utgangspunkt i dette vil vi belyse temaer som:

 • High Level Structure = ISOs felles standard for ledelsesstandarder
 • Sekvensiell og/eller simultan innføring av ledelsessystemer
 • Felles krav i ledelsesstandardene muliggjør generisk dokumentasjon
 • Mye er likt, men absolutt ikke alt
 • Prosessbasert eller systembasert tilnærming
 • Kontekst for integrerte ledelsessystemer
 • Integrerte ledelsesfunksjoner
 • Ledelsespolicy og virksomhetsstrategi
 • Integrert risikohåndtering
 • Dokumentert informasjon i integrerte ledelsessystemer
 • Myndighetskrav og integrerte systemer
 • Fra «ticket to trade» til reelle prestasjonsforbedringer

Mål for kurset

Etter konferansen skal deltakerne ha kunnskap om hva de må gjøre og hvordan de bør gå frem for å etablere et effektivt system for styring og ledelse i egen virksomhet. De skal gjøres i stand til å planlegge innføring av nytt eller forbedring av et allerede eksisterende system. Videre skal de kunne informere kollegaer, innbefattet bedriftsledelse, om hvordan de strategisk skal kunne ta i bruk integrert styring og ledelse i virksomheten, særlig når det gjelder informasjon, kundegrupper og konkurransesituasjon.

Hvem er kurset for?

Konferansen er for alle med en rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver knyttet til ledelsessystemer. Konferansen vil være nyttig, enten man kommer fra bedrifter som er sertifiserte eller ikke, bedrifter fra privat eller offentlig sektor, fra små eller store bedrifter, produksjons-, rådgivnings-  eller servicebedrifter osv.

Kursholder:

Mer informasjon om konferansen og program kommer senere.

Dato/Tid: 24. okt 2017 / 09:00 - 15:00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, 0125 Oslo

Kursnr./navn: 16-814000 Konferanse: Integrert styring og ledelse

Kursavgift: kr 3 500,00

Påmelding:

For å melde deg på konferansen bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.
Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.
Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 6. okt 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2017-10-24
Sted:
Oslo