Konferanse: Sirkulær økonomi

Hva er sirkulær økonomi og hvordan kan dette brukes strategisk i egen virksomhet?

Kursbeskrivelse

De kommende årene vil være preget av en stadig større knapphet på ressurser. Tilgang på råstoffer og ren energi er ansett å være en vesentlig trussel mot fremtidig produksjon av varer og tjenester.
Innføring av sirkulær økonomi bidrar både til ressursbesparelser og beskyttelse av ytre miljø i form av redusert avfall, forurensning og klimaendring. Sirkulær økonomi gir i tillegg muligheter for sterkt reduserte utgifter og økt konkurransekraft. Jo bedre man lykkes i innføringen av sirkulær økonomi, jo bedre vil dette være for bedriftens bunnlinje.

Innføring av sirkulær økonomi bidrar både til ressursbesparelser og beskyttelse av ytre miljø i form av redusert avfall, forurensning og klimaendring, og gir i tillegg muligheter for sterkt reduserte utgifter og økt konkurransekraft. Sirkulær økonomi er noe norske offentlige og private virksomheter må forholde seg til. Innenfor EØS-området representerer dette den kanskje viktigste drivkraften for å oppnå bærekraftig utvikling. Beregninger utført av McKinsey i 2015 viser en nettogevinst i Europa frem mot 2030 på 1,8 x 1012 € ved at virksomhetene integrerer sirkulær økonomi i sin forretningsmodell.

Konferansen belyser følgende:

Overgangen fra lineær til sirkulær økonomi og:

 • hva dette omfatter («Avfallshåndtering er bare en liten del!»)
 • hvilke politiske føringer som er lagt
  • i Europa
  • nasjonalt
 • næringspolitikk
 • produksjon av varer og tjenester
 • de nye systemene for ledelse og styring, m/hovedvekt på kvalitet og miljø
 • livsløp og økodesign og innkjøpspolitikk
 • egen virksomhet og samarbeidspartnere
 • integrering i egen virksomhet

Mål for kurset

Etter konferansen vil du ha fått en bedre forståelse for hva sirkulær økonomi er og hvordan dette kan brukes strategisk i egen virksomhet.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for ledere i private og offentlige virksomheter, beslutningstakere på alle nivåer, bedriftsutviklere, -planleggere og innovatører, miljø- og KS-ansvarlige, konsulenter, miljø- og næringspolitikere osv

Kursholder:

Dato/Tid: 30. sep 2017 / 09:00 - 15:00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, 0125 Oslo

Kursnr./navn: 17-860200 Konferanse: Sirkulær økonomi

Kursavgift: kr 3 500,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

For å melde deg på konferansen bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 10. sep 2017 kl. 11:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00