Konferanse: Sirkulær økonomi

Prinsippet om sirkulær økonomi skal bidra til ressursøkonomisering og beskyttelse av naturen omkring oss samt sterkt reduserte avfallsmengder, forurensning og klimaendringer. Dette er avgjørende viktig for å håndtere en fremtid preget av et stadig større misforhold mellom våre globale ressurser og planetens samlede folketall.

Kursbeskrivelse

Begrepet «sirkulær økonomi» er noe både norske offentlige og private virksomheter må forholde seg til, og det temmelig raskt. Innenfor EØS-området representerer «sirkulær økonomi» i nær fremtid den kanskje viktigste drivkraften for å oppnå bærekraftig utvikling. I og med at dette skal fungere i et marked – nasjonalt, på europeisk plan og globalt – vil de som ikke forholder seg til dette, raskt se at kundekrets forsvinner og at behovet for ens tjenester og funksjoner blir borte.

Delta på konferansen og lær mer om:

  • Hva er egentlig sirkulær økonomi, rent konkret?
  • Hva vil sirkulær økonomi kreve i form av økodesign, livsløpsvurderinger og innovasjon?
  • Det grønne skiftet og sirkulær økonomi; to sider av samme sak?
  • Hvordan kan sirkulær økonomi fremmes ved hjelp av miljø- og kvalitetsledelse?
  • Hva med internkontroll?
  • Hvordan vil bransjespesifikke standarder kunne tas i bruk?
  • Hvordan skal måling, overvåking, rapportering og kommunikasjon brukes?
  • Hva om man ikke lykkes?

Jo bedre man lykkes i innføringen av sirkulær økonomi, jo bedre vil dette være for bedriftens bunnlinje.

Mål for kurset

Hvem er kurset for?

Mer informasjon om konferansen og program kommer senere.

Kursholder:

Dato/Tid: 31. okt 2017 / 09:00 - 15:00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, 0125 Oslo

Kursnr./navn: 17-860200 Konferanse: Sirkulær økonomi

Kursavgift: kr 3 500,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

For å melde deg på konferansen bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 10. okt 2017 kl. 11:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2017-10-31
Sted:
Oslo