Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs for revisorer og revisjonsledere NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med sertifiseringseksamen

Revisjon er et av de viktige verktøyene i enhver systemstandard for å verifisere etterlevelse av systemer og standarder og samtidig avdekke forbedringsområder. Det er i dag etterspørsel etter revisjonspersonell som kan dokumentere sin kompetanse i henhold til internasjonale sertifiseringsordninger. Standard Online AS tilbyr dette revisorkurset for Quality Auditor (QA) og Quality Lead Auditor (QLA) i samarbeid med Veritech as. Kurset tilfredsstiller EOQ’s krav til QA og QLA.

Kursbeskrivelse

EOQ Revisorkurset er et 40 timers kurs som er godkjent med to e-læringskurs (E-læringskurs i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 og E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011) samt et tre-dagers klasseromskurs. E-læringskursene gjennomføres før tre-dagers klasseromskurset og er inkludert i kursprisen.

Kurset er godkjent som kvalifikasjonsgrunnlag til akkreditert sertifisering som kvalitetsrevisor (Quality Auditor) og revisjonsleder kvalitet (Quality Lead Auditor).

Kurset gir en grundig opplæring i revisjon av styringssystemer med revisjonstrening på aktuelle revisjonscaser.

Kurset avsluttes med en eksamen.
---------------------------------------------------------------------

For deg som i tillegg ønsker å oppnå internasjonal sertifisering som Quality Auditor (QA) og Quality Lead Auditor (QLA) kreves i tillegg yrkeserfaring og revisjonspraksis. Se kvalifikasjonskrav for sertifisering.

Mål for kurset

Ved å gjennomføre kurset får du godkjent teoretisk kompetanse som kvalifiserer til akkreditert sertifisering som Quality Auditor (QA) og Quality Lead Auditor (QLA).

For deg som ikke velger å gå videre med sertifisering kvalifiserer kurset til rollen som internrevisor.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for deg som ønsker å sertifiseres som Quality Auditor (QA) eller Quality Lead Auditor (QLA) innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ, og for deg som ønsker en grundig opplæring som internrevisor med ansvar for styringssystemer og/eller revisjon innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Behov for forkunnskap
Med mindre du velger å sertifisere deg kreves det ingen forkunnskaper til kurset. Før klasseromskurset må du gjennomføre de to obligatoriske e-læringskursene i praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 samt e-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011. E-læringskursene er identiske med de e-læringskursene som tilbys fra Standard Online AS som enkeltkurs eller forkurs til øvrige kurs innen systemstandarder.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 31. mai 2017 kl. 09:00 - 2. juni 2017 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-861000 Kurs for revisorer og revisjonsledere NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med sertifiseringseksamen

Kursavgift: kr 13 500,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

NB! Eksamensavgift til Norsk Sertifisering er ikke inkludert i kursprisen.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 30. mai 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00