Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i ISO 31010 – Metoder for risikovurderinger

ISO 31010 er en støttestandard til ISO 31000 som hjelper en virksomhet med å velge hensiktsmessige metoder for risikovurdering. En meget sentral komponent i et hvilket som helst rammeverk for risikostyring er risikovurderingen som består av aktivitetene risikoidentifikasjon og risikoanalyse. Det finnes svært mange metoder for risikovurderinger, og på dette kurset tar vi for oss ulike metoder og metodevalg for risikovurderinger.

Kursbeskrivelse

Ved etablering av et rammeverk for risikostyring er valg av metode viktig da metoden avgjør i hvilken grad resultatet av risikovurderingen passer til beslutningssituasjonene virksomheten står overfor. Dermed påvirker metoden også hvorvidt risikostyringsaktivitetene innenfor virksomheten oppleves som meningsfulle og verdiskapende.

På dette kurset får du:

  • Kunnskap om hvordan metodevalg for risikovurdering henger sammen med rammeverk for risikostyring (ISO 31000).
  • Redegjørelse for et utvalg av metoder for risikovurdering og prinsipielle forskjeller mellom disse.
  • Veiledning til valg av metode for risikovurderinger med utgangspunkt i virksomhetens behov for risikostyring/risikobasert beslutningsstøtte.

Mål for kurset

På dette kurset får du et utvalg av risikoanalytiske metoder som du kan bruke i din jobb med risikovurderinger, i tillegg til et godt grunnlag for etablering av risikobaserte prosedyrer.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er for alle som i sin jobb er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av rammeverk for risikostyring, eller er ansvarlig for gjennomføring av risikovurderinger. I tillegg egner kurset seg også for alle som er involvert i utvikling av kvalitetssystemer.

Kursholder:

Annelin Thorkildsen er senior rådgiver innenfor risikostyring i Combitech. Hun har lang erfaring med gjennomføring av risikoanalyser og implementering av rammeverk for risikostyring. I tillegg har hun også erfaring med undervisning i risikostyring fra Universitet i Stavanger. Hun har over 15 års erfaring som rådgiver i ulik konsulentvirksomhet, og er utdannet Siviløkonom med en Master i Strategi & Ledelse.

Dato/Tid: 20. apr 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-862200 Kurs i ISO 31010 – Metoder for risikovurderinger

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.


Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 19. apr 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00