Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon

Høsten 2016 lanseres den nye standarden på antikorrupsjon, ISO 37001. Standarden fokuserer på design og etterlevelse av et godt antikorrupsjonsprogram. Dette kurset, arrangert av DNV GL i samarbeid med standard Online, vil gi deg som deltaker et solid fundament for videre praktisk arbeid med antikorrupsjon.

Kursbeskrivelse

ISO 37001 er en sertifiserbar standard som gjør virksomheter i stand til å vurdere hvorvidt de opererer i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger. På dette kurset vil vi gå igjennom viktige elementer i standarden og også tydeliggjøre krav og forventninger som stilles de som skal sertifiseres.

Hovedpunkter

I tillegg til den helhetlige forståelsen av standardens intensjon vil kurset fokusere på krav rundt:

 • Vurdering av risiko og due diligence tiltak
 • Kommunikasjon av antikorrupsjonsprogram internt og eksternt, inkludert tilstrekkelig opplæring av medarbeidere
 • Hvordan etterlevelse av regler og retningslinjer skjer i praksis
 • Vurdering av forhold knyttet til gaver, relasjonspleie, sponsing, etc.
 • Implementering av organisatoriske og tekniske barrierer (finansielle, innkjøp, kontrakter, mm.)
 • Varslingskanaler og hvordan hendelser blir fulgt opp og dokumentert
 • Gjennomgang og vurdering av systemets effektivitet, herunder toppledelsens rolle og ansvar
   

Mål for kurset

Deltakeren skal få oversikt over hva som kreves for å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram som tilfredsstiller kravene i ISO 37001. Som en del av dette vil nasjonale og internasjonale lover og rammeverk gjennomgås.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som:

 • Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller anti-korrupsjon
 • Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon
 • Ønsker mer kunnskap om egen virksomhets rolle med hensyn til antikorrupsjon
 • Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering

Kursholder:

Kurset blir gjennomført av Jørgen Hanson, tjenesteansvarlig for etikk og antikorrupsjon i DNV GL, sammen med advokat Anne Kvam, sjefskonsulent med lang og bred erfaring fra ansvarlig investeringsvirksomhet, eierstyring og selskapsledelse.

Begge er en del av DNV GLs bærekraftsteam og har lang erfaring som forelesere.

Dato/Tid: 15. feb 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: DNV GL (Det norske Veritas), Veritasveien 1, 1363 Høvik

Kursnr./navn: 17-868100 Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). 

Kursavgift inkluderer kursmateriell og lunsj/kaffe/te. Standarden (ISO 37001) kan kjøpes til rabattert pris i forkant av kurset. Send en e-post til salg@standard.no for å få rabattkode som gir deg 50% kursrabatt på standarden. Standarden vil bli vannmerket med “KURSEKSEMPLAR”.


Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Avbestilling
Dersom du må avbestille din kursplass vil du bli belastet kursavgift etter følgende regler:

Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, faktureres 100% av kursavgiften
Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart, men tidligere enn to uker før kurset, belastes 50 % av kursavgiften
Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, vil det ikke tilkomme avmeldingsavgift utover ordinær deltakeravgift. Ved sykdom må sykemelding fremlegges. Vi ber om å bli varslet om endringen så snart dette er kjent slik at fakturaopplysningene blir korrekte.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 14. feb 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00