Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Integrerte styringssystemer – hvordan etablere felles systemer for kvalitet, HMS og ytre miljø

Etter overgangen til en felles overordnet struktur for ledelsessystemer, ref. ISO 9001:2015, er det blitt enklere å integrere systemer for kvalitet, HMS og ytre miljø. Ulike verktøy for å få kontroll med risiko, miljøaspekter, farer og uønskede hendelser vil kunne brukes sammen i et helhetlig ledelsessystem med fokus på kontinuerlig forbedring.

Kursbeskrivelse

Kurset er praktisk rettet med en blanding av teori og praktiske oppgaver. Det legges vekt på viktige nye elementer i standarden, samt hvordan disse kan implementeres i egen bedrift. Tema for kurset vil være:

  • NS-EN ISO 14001, 9001 og 45001 – nye krav og endringer
  • Implementering av et ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø i egen bedrift.
  • Verktøy for risiko, kontekst, interessenter, avvik, ledelses gjennomgåelse, miljøaspekter, beredskap og samsvar.
  • Hvordan lykkes med integrering av systemer for kvalitet, HMS og ytre miljø

Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for kravene i ISO 14001, 9001 og 45001. Kurset vil gi innspill og tips på implementering og verifisering av kravene i egen bedrift, og kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette til.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitets- og HMS ansvarlige.

Behov for forkunnskap

Det er ingen krav til forkunnskap, men det er en fordel om kursdeltakere kjenner til ISO 14001, ISO 9001, og OHSAS 18001 / ISO 45001.

Kursholder:

Siv Wergeland er daglig leder, Kvalitet - og HMS rådgiver samt Revisjonsleder i Wergeland bedriftsutvikling AS. Hun har en mastergrad i ledelse og strategi
Siv er en erfaren kursholder og foreleser. Hun har mange års erfaring som revisjonsleder, og tidligere vært sertifiseringsrevisor for DNV GL. Siv er foreleser og sensor på flere fag på handelshøyskolen BI, og har vært med å utvikle masterprogrammet i HMS der hun også er en sentral foreleser.
 

Kathinka Pettersen er Kvalitet - og HMS rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Kathinka har mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet og HMS. Hun har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innen prosesskartlegging og kvalitetsstyring. Hun er utdannet innen administrasjon og økonomi fra Nederland.
 

Cathrine Heggen er Senior Kvalitet- og HMS rådgiver og sertifisert revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Hun har lang erfaring med utvikling, implementering og vedlikehold av styringssystemer. Hun har hatt rådgivningsoppdrag for både store og små virksomheter. Cathrine har kunnskap om HMS-ledelse og kvalitetsledelse samt spisskompetanse innen arbeidsmiljø, beredskap og risikostyring med lang erfaring fra Olje- og gassbransjen.

Dato/Tid: 8. mai 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Bryggen Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 18-950700 Kurs i Integrerte styringssystemer – hvordan etablere felles systemer for kvalitet, HMS og ytre miljø

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 7. mai 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00