Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Få en god forståelse av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400, hvordan regelverket kan benyttes og hvordan det er å forstå. På dette kurset blir du oppdatert på de siste endringene i NEK400:2014 som gjelder fra 01.07.2017

Kursbeskrivelse

På dette kurset blir du oppdatert på de siste endringene i NEK400:2014 som gjelder fra 01.07.2017. Endringen medfører at alle kabler skal være i henhold til den nye europeiske byggevareforordningen CPR. Dette er en europeisk standard som skal sikre en felles klassifisering av kablenes yteevne under brann (brannbelastning, korrosive avgasser mm). Vi ser på hvilke endringer som er gjort i normen og hva dette betyr i praksis. Vil «kravet» til brannbelastning av kabler i rømningsveier på 50 mJ/løpemeter eller mindre fortsatt gjelde?

Videre skal vi se på oppdatering i NEK 400:2014 og hvilke endringer som er foretatt i forhold til forrige utgave fra 2010. Kurset vil behandle forholdet mellom FEL og NEK 400:2014. Det legges vekt på systemforståelse med fordypning i spenningssystemer, risikovurdering, krav til beskyttelse, dokumentasjon av nye og eksisterende anlegg samt forholdet og grensesnittet mot elektriske maskiner og tavler.

NEK 400 er en samling av 42 ulike normer, oversatt, bearbeidet og tilrettelagt ved hjelp av NEKs ekspertkomite NK 64.  NEK 400 har fått en unik status i elektrobransjen fordi myndighetene (DSB) har henvist til denne som en preakseptert metode for å oppfylle sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).

Det kan ofte være vanskelig å få oversikt over de krav som finnes i forskriftene sammen med relevante normer. Vi vil derfor vektlegge en systematisk gjennomgang og vise praktiske konsekvenser av gjeldende krav.

Mål for kurset

Dette kurset gir deg en god forståelse for FEL og NEK 400, hvordan regelverket kan benyttes og hvordan det er å forstå.

Hvem er kurset for?

Kurset henvender seg til brukermiljøene (elektroentreprenører, ingeniører, automatikere, saksbehandlere, teknikere, montører, driftspersonell  og andre fagarbeidere innen elektro/automatisering) innenfor bolig- og næringsbygg, prosess-, teknologi- og næringsmiddelindustrien, transportsektoren, forsvaret, elforsyningsselskaper m.v., og til kontroll- og tilsynspersonell. Kurset passer også for leverandører, rådgivere og andre med interesse for fagområdet.

Kursholder:

Jørn Erik Andersen er tilknyttet Omega Holtan AS og er utdannet elektriker og elektroingeniør med mange års erfaring fra bransjen med både høy- og lavspenningsanlegg. Hans erfaring strekker seg fra boligbygg, næringsbygg og industrielle anlegg samt energiforsyning. Han har arbeidet med kontroll- og opplæringsvirksomhet i mange år, og har opparbeidet seg meget gode pedagogiske teknikker for å lette forståelsen av tungt fagstoff.

Kurset arrangeres av Standard Online AS.

Dato/Tid: 26. apr 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter,Vollsveien 13 H 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-945400 Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 25. apr 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00