Kurs i NEK 700 - krav til infrastruktur for tele-, data- og TV-anlegg

EKOM loven med tilhørende forskrift regulerer alle former for elektroniske kommunikasjonsnett, både offentlige og private. NEK 700 tar utgangspunkt i internasjonalt standardiseringsarbeid, og NEK har ved hjelp av sin ekspertkomite tilpasset og oversatt den til norske forhold.

Kursbeskrivelse

NEK 700 er en samling av alle relevante standarder som omhandler infrastruktur for elektroniske kommunikasjonsnett – EKOM. Standardene beskriver struktur og konfigurasjon for kabling i alle typer bygg. Standardene setter også krav til komponenter, kanalytelser, testing og dokumentasjon med formål om gjennomgående økt kvalitet og pålitelighet.

Dette kurset skal gi deltakerne en forståelse av EKOM loven og tilhørende forskrifter. Kurset gir også en grundig gjennomgang av standarden NEK 700, og dagens og fremtidens teknologiske løsninger.

Mål for kurset

 Ved å delta på dette kurset får deltakerne en grundig innføring i EKOM lovverket og de tekniske løsninger som skal benyttes ved planlegging og installasjon av EKOM nett.

Hvem er kurset for?

 Kurset retter seg mot byggherrer, prosjekterende og installatører som arbeider med infrastruktur og nett for elektronisk kommunikasjon.

Kursholder:

Foreleserne kommer fra Post og teletilsynet som er det utøvende myndighetsorgan innen EKOM,og fra NEKs komitearbeid som har vært med på å utvikle standarden NEK 700.
Stein Klevan, Norsk Elektroteknisk Komite
Svein Roar Jonsmyr, Post og teletilsynet

Dato/Tid: 13. mar 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-946200 Kurs i NEK 700 - krav til infrastruktur for tele-, data- og TV-anlegg

Kursavgift: kr 5 200,00

Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

 

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 12. mar 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00