Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

Virksomheter må i økende grad forholde seg til en virkelighet hvor de utsettes for tilsiktede uønskede hendelser som sabotasje, industrispionasje og terror. Lær hvordan du praktisk gjennomfører en sikringsrisikoanalyse for å kartlegge, vurdere og håndtere risiko og sårbarheter, samt hvordan du beskytter din virksomhet mot tilsiktede uønskede handlinger gjennom systematisk og kontinuerlig styring av sikringsrisiko.

Kursbeskrivelse

Sikringsrisikostyring handler om å beskytte virksomheten mot villede handlinger av en motpart som med overlegg ønsker å ramme virksomhetens verdier. Standardene NS 5831 og NS 5832 beskriver en prosess for analyse og håndtering av slike trusler. Kurset gir en gjennomgang av innholdet i standardene, med fokus på følgende hovedområder:

I. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i samfunnet
II. Vurdering av tilsiktede handlinger vs. storulykker og naturkatastrofer
III. Sikringsrisikostyring:

a. Planlegging organisering, og implementering
b. Sikringsrisikoanalyse
c. Verifisering av tiltak
d. Situasjonsovervåking

IV. Sikringsrisikoanalyse:

a. Forankring, igangsetting og koordinering
b. Sikringsrisikovurdering - som gir eksempler på:

• Verdivurdering og fastsettelse av sikringsmål
• Trusselvurdering, vurdering og valg av scenarier
• Risiko- og sårbarhetsvurdering
• Presentasjon av sikringsrisikobildet

c. Vurdering av strategi for sikringsrisikostyring
d. Vurdering av sikringstiltak - hensyn som må tas i tiltaksvurderingen

Vi legger vekt på å bygge forståelse for disse temaene både ved hjelp av praktiske eksempler og diskusjoner i grupper og plenum.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha fått grunnleggende kunnskap om:

Sikringsrisikostyring på et nasjonalt nivå – samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap
Hvordan en virksomhet kan beskytte seg mot tilsiktede uønskede handlinger gjennom systematisk og kontinuerlig styring av sikringsrisiko.
Hvordan en praktisk gjennomfører en sikringsrisikoanalyse for å kartlegge, vurdere og håndtere risiko og sårbarheter.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for virksomhetsledere, sikkerhets-/risikoansvarlig, sikkerhetsrådgivere eller personer med oppgaver eller ansvar som har funksjoner knyttet til sikring av virksomheten og forebygging av tilsiktede uønskede handlinger. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et styringssystem for risiko-/virksomhetsstyring eller informasjonssikkerhet.

Kursholder:

Hans Peter Østrem er en sikkerhetsrådgiver med fokus på informasjonssikkerhet både på policy nivå og på praktiske tilpassede løsninger. Han har erfaring ifra implementering av komplekse IKT sikkerhetsleveranser i store og mellomstore organisasjoner, både i designfasen, innsalg- og planprosessen, og som prosjektleder i implementerings- opplæring og overleveringsfasen.

Dato/Tid: 25. april 2017 kl. 09:00 - 26. april 2017 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-861601 Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

Kursavgift: kr 9 400,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 24. apr 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00