Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 5834 Samfunnssikkerhet - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

En vesentlig del av arbeidet for å ivareta samfunnssikkerhet er i dag knyttet til å sikre bygg, anlegg og eiendom som eksempelvis er del av kritisk infrastruktur, eller av andre grunner kan være utsatt for tilsiktede, uønskede handlinger. Behovet for sikring med tilhørende tiltak bør vurderes og håndteres systematisk, slik at behovet for sikring evalueres til riktig tid og dermed gir opphav til gode tiltak på riktig stadium i byggeprosessen. Standarden NS 5834 er utviklet spesifikt for å hjelpe en virksomhet å ivareta disse problemstillingene.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en praktisk innføring i hvordan behov for sikring kan analyseres og evalueres som underlag for identifikasjon og valg av tiltak gjennom et byggeprosjekt, fra program og konseptutvikling til bruk og forvaltning. Formålet er å etablere systematikk i form av prosesser og metoder som ivaretar tidsriktig behandling av sikringsbehov gjennom levetiden til et bygg.
Kurset gir også veiledning og råd om hvordan vurdering av sikringsrisiko inkluderes i det helhetlige risikobildet for et bygg og anleggsprosjekt som også omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM).
 

Mål for kurset

Utbyttet fra kurset omfatter både veiledning til utforming av hensiktsmessige prosess for håndtering av sikringsrisiko for bygg, anlegg og eiendom samt konkrete metoder for sikringsrisikovurdering i ulike prosjektsteg/faser.
 

Hvem er kurset for?

Kurset tar utgangspunkt i byggherres og prosjekterende enhets ansvar for å arbeide systematisk for å forstå og ivareta behovet for sikring ved utforming, bygging og drift av et bygg.

Kursholder:

David Häger er Senior Rådgiver i Prendo AS og arbeider til daglig med problemstillinger knyttet til risikostyring og risikoforståelse. Han har lang praktisk erfaring med risikostyrings- og analysearbeid fra ulike bransjer, inkludert bygg & anlegg, samferdsel, bank, forsikring og olje & gass. David har også erfaring som mellomleder innen risikostyring fra både prosjektering og rådgivingsselskap. Gjennom stillinger som fagleder og Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger har han opparbeidet seg betydelig erfaring med undervisning og læring.

Dato/Tid: 23. mai 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter Vollsveien 13 H 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-876200 Kurs i NS 5834 Samfunnssikkerhet - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 22. mai 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00