Kurs i NS 8178 – Hvordan planlegge god akustikk for musikkrom

På kurset presenteres Norsk Standard NS 8178 for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Kurset skal gi innføring i hvordan standarden kan brukes, hva man skal ta hensyn til, hvordan lydforhold i rom for musikkutøvelse skal planlegges fra starten, hvordan målinger og vurderinger gjøres i ferdig bygning samt noen kostnadsmessige betraktninger. Kurset legger også vekt på praktiske problemstillinger.

Kursbeskrivelse

Innholdet i kurset er en gjennomgang av Norsk Standard NS 8178 om akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Følgende temaer er sentrale:

  • Planlegging av gode lydforhold i rom for musikkutøvelse fra starten av byggeprosessen
  • Hva man skal ta hensyn til i forhold til brukerne?
  • Hvordan kan NS 8178 brukes i praksis?
  • Hvordan lydmålinger og vurderinger gjøres i ferdig bygning?
  • Veiledning og praktiske erfaringer fra målinger og eksempler på tiltak
  • Tiltak i både nye og eksisterende bygninger, inkl. kostnadsmessige vurderinger

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring og forståelse av den nye standarden NS 8178, den praktiske bruken av denne, planlegging av gode lydforhold til musikkutøvelse, praktiske målinger, tiltak og eksempler på rom og lokaler.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for planleggere, arkitekter, forvaltning/kommuner, byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre brukere av NS 8178 som møter problemstillinger om lydforhold i rom og lokaler for musikkutøvelse.

Kursholder:

 

Jon G. Olsen, Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund

Jens Holger-Rindel, Multiconsult AS

Bård Støfringsdal, Cowi AS

Dato/Tid: 14. mar 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-855601 Kurs i NS 8178 – Hvordan planlegge god akustikk for musikkrom

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi må ha minimum 25 deltakere for å gjennomføre dette kurset.

Påmeldingsfrist: 13. mar 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00