Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg

Selve overtakelsen av bygg og anlegg er en meget viktig del av byggeprosessen, som medfører en rekke sentrale virkninger. NS 8430 med tilhørende blanketter trådte i kraft våren 2009, og består av praktiske dokumenter til bruk ved overtakelsen.

Kursbeskrivelse

Kurset er en innføring i standarden og blankettene med vekt på praktisk viktige områder. Følgende temaer er blant de mest sentrale:

  • Forberedelse og innkalling til overtakelsesforretningen
  • Overtakelsesforretningen
  • Overtakelsesprotokollen
  • Retten til å nekte overtakelse
  • Virkninger av overtakelse
  • Delovertakelse
  • Mangler
  • Utbedring
  • Reklamasjon

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en grundig innføring i hvilke forhold du bør være oppmerksom på i forbindelse med overtakelsesprosessen.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for alle som har behov for kunnskap om krav og prosedyrer ved overtakelsen av bygg og anlegg, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Kursholder:

Trine Friberg er partner i  Wahl-Larsen Advokatfirma AS i Oslo og er spesialisert innen området offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett. Hun har opparbeidet seg bred kompetanse gjennom 20 års  erfaring fra disse rettsområdene. Innen offentlige anskaffelser bistår hun både på oppdragsgiver – og leverandørsiden, og innen alle bransjer. Bistanden omfatter kvalitetssikring, rådgivning, opplæring, klagebehandling og tvisteløsning både før, under og etter avholdt konkurranse, samt sakførsel for KOFA og domstolene. Innen entreprisrett bistår hun både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og rådgivere i alle faser av en byggeprosess. Hun er en mye brukt foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett, og holder jevnlig åpne kurs og bedriftsinterne kurs. Hun får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger.

Dato/Tid: 28. feb 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-945000 Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard med byggblanketter. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 27. feb 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00