Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt virksomheten vil være i stand til å nå sine mål. Virkningen som denne usikkerheten har på organisasjonens mål, kalles "risiko". Standarden NS-ISO 31000 beskriver prinsipper, rammeverk og en prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte, blant annet gjennom å utvikle, implementere og kontinuerlig forbedre rammeverket for risikostyring som en integrert del av organisasjonenes styringssystem.

Kursbeskrivelse

Kurset består av en gjennomgang av innholdet i standarden, fordelt på følgende hovedområder:

  • Risikostyring; termer, definisjoner og prinsipper
  • Rammeverk; utvikling, implementering og vedlikehold
  • Prosess; kontekst, kommunikasjon og konsultasjon
  • Risikovurdering; identifisering, analyse og evaluering
  • Risikohåndtering

Vi legger vekt på å illustrere disse temaene både ved hjelp av praktiske eksempler og diskusjoner i grupper og plenum.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne skal gis grunnlag for å arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå, deriblant gjennomføre enkle risikovurderinger.

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som i sin jobb er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av rammeverk for risikostyring, eller er ansvarlig for gjennomføring av risikovurderinger. Kursets innhold er uavhengig av sektor, bransje og deltagernes nivå i egen organisasjon.

Kursholder:

Ole Magnus Nyheim er senior sikkerhetsrådgiver og fagsjef i Safetec. Han har lang erfaring fra arbeid med risikovurderinger, og er særlig opptatt av sikkerhet i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Nyheim har dessuten lang erfaring med å lede og veilede læringsprosesser, og har forelest på flere relevante kurs på høgskolenivå.

Dato/Tid: 1. mar 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter Vollsveien 13 H 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-858401 Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 28. feb 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00