Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelverk

Lær deg de nye spillereglene og øk dine vinnersjanser i anbudskonkurranser! Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft pr. 1. januar 2017. Det er det viktig å være forberedt på de nye spillereglene som skal følges ved avholdelse av, eller deltakelse i konkurranse om bygg- og anleggskontrakter eller rådgivningsoppdrag.

Kursbeskrivelse

Kurset vil ha en praktisk vinkling med fokus på hva det er særlig viktig at du må være oppmerksom på ved fremtidige konkurranser. Endringer i anskaffelsesregelverket pr 1. juli 2015 vil bli gjennomgått på kurset. Det vil være gode muligheter for spørsmål og innspill.

Vi tar for oss følgende sentrale temaer:

  • Oversikt over de viktigste endringene
  • Markedsundersøkelser
  • Forhåndskunngjøring - god planlegging gir enklere anskaffelsesprosesser
  • Valg av prosedyre for anskaffelser over EØS - terskelverdien - utvidet forhandlingsadgang
  • Gjennomføring av tilbudskonkurranser - ny prosedyre for anskaffelser under EØS - terskelverdien
  • Kvalifikasjonskrav og vurdering av leverandør
  • Tildelingskriterier
  • Avvisning av tilbud
  • Endringer i kontrakter

Mål for kurset

Målet er å gi deltakerne en god oversikt over endringene i regelverket og hva dette i praksis vil innebære ved avholdelse av og deltakelse i konkurranser om entreprisekontrakter, og vare- eller rådgivningskontrakter tilknyttet byggeprosjekter.

Hvem er kurset for?

Dette kurset passer for både byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Kursholder:

Trine Friberg er advokat og partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS, og er spesialisert innen rettsområdene offentlige anskaffelser og entrepriserett. Friberg yter bistand i forbindelse med byggeprosjekter når det gjelder kontraktsinngåelser, herunder bistand i forbindelse med anskaffelsesprosessen, oppfølging i kontraktstiden, og håndtering av sluttoppgjør/tvisteløsning, både på vegne av offentlige og private oppdragsgivere, samt leverandører. Hun har også bred erfaring med bistand til alle bransjer, innen offentlige anskaffelser, både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistanden omfatter alt fra utforming eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag/tilbud til evaluering av tilbud, og vurdering av klager. Hun har omfattende erfaring med undervisnings-/og foredragsvirksomhet innen offentlige anskaffelser, og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger.

Dato/Tid: 1. mar 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-855401 Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelverk

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 28. feb 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00