Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Oppdateringskurset legger vekt på implementering av kravene i den nye standarden, og verifisering av dette i revisjonsarbeidet. I kurset legger vi vekt på nyheter, trender og endringer i relevante standarder og forskrifter. Dette kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet)

Kursbeskrivelse

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for erfaringsutveksling og dialog rundt «beste praksis» for ledelsessystem for kvalitet. Den nye ISO standarden skal bidra til et mer risikobasert styringssystem der strategi, målstyring og forretningsutvikling er sentralt. Kurset er en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner.

Deltakerne vil få god innføring i kravene i den nye ISO-standarden, og hvordan disse på en praktisk måte kan tilpasses til og verifiseres i egen bedrift, blant annet ved bruk av interne revisjoner. Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler, dialog og gruppeoppgaver. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet). Dette kurset er også godkjent som en del av faglig oppdatering i forbindelse med fornyelse av ditt sertifikat.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for kravene i ISO 9001:2015. Kurset vil gi innspill og tips på implementering- og verifisering av kravene i egen bedrift, og kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette til.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for kvalitetsledere, (sertifiserte) revisjonsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset er godkjent som et QMCe oppdateringskurs- se krav for dette på www.norsksertifisering.no

Kursholder:

Siv Wergeland er daglig leder, Kvalitet - og HMS rådgiver samt Revisjonsleder i Wergeland bedriftsutvikling AS. Hun har en mastergrad i ledelse og strategi
Siv er en erfaren kursholder og foreleser. Hun har mange års erfaring som revisjonsleder, og tidligere vært sertifiseringsrevisor for DNV GL.  Siv er foreleser og sensor på flere fag på handelshøyskolen BI, og har vært med å utvikle masterprogrammet i HMS der hun også er en sentral foreleser.

Kathinka Pettersen er Kvalitet - og HMS rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Kathinka har mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet og HMS. Hun har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innen prosesskartlegging og kvalitetsstyring. Hun er utdannet innen administrasjon og økonomi fra Nederland

Behov for forkunnskap:

Det er en fordel om deltagerne har kjennskap til ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk etter ISO 19011.

Dato/Tid: 18. apr 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 18-947604 Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 17. apr 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00