Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Få en innføring i kravene i ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping.

Kursbeskrivelse

Samfunnet stiller stadig høyere krav til kvalitet på varer og tjenester. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetsledelsessystem i din virksomhet er standarden ISO 9001:2015.
På kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Vi går gjennom standarden med aktuelle eksempler, det blir gjennomført gruppeoppgaver med fokus på viktige elementer i standarden og anledning til å diskutere problemområder.

Mål for kurset

Du vil sitte igjen med en god forståelse av hvordan bruke standarden til praktisk kvalitetsledelse i organisasjoner, for enten å bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem etter ISO 9001 og ISO/TR 10013:2001 Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001. Dette kurset er også en naturlig start for bedrifter som søker sertifisering etter NS-EN ISO 9001, eller som i dag har et styringssystem i henhold til ISO 9001:2008 og skal konvertere til ISO 9001:2015.

Behov for forkunnskap
For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 9001. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech et e-læringskurs i ISO 9001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Dette kurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.
Mer informasjon om og påmelding til elæringskurset

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innenfor industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 13. februar 2018 kl. 09:00 - 14. februar 2018 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-953501 Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Kursavgift: kr 9 400,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 12. feb 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00