Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS-ISO 45001 - Den nye standarden for arbeidsmiljø

Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av helse, miljø og sikkerhet er et styringssystem for arbeidsmiljø (HMS). Standarden «NS-ISO 45001 Styringssystem for arbeidsmiljø», som erstatter OHSAS 18001, er bygget på samme overordnede struktur som ISO 9001 og 14001. ISO 45001 publiseres mandag 12. mars, og standarden kommer som NS-ISO 45001 i april.

Kursbeskrivelse

Kurset er praktisk rettet, med blanding av teori og praktiske gruppeoppgaver. Vi legger vekt på viktige nye elementer i standarden samt måten å implementere disse i egen bedrift. Tema for kurset vil være:
• NS-ISO 45001 – nye krav og endringer
• Implementering av et ledelsessystem for arbeidsmiljø i egen bedrift.
• Risikobasert tilnærming, risikovurderinger og -analyser
• Hvordan lykkes med etablering av et godt system for styring av arbeidsmiljø
Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner.

Krav til forkunnskap: Det er ingen krav til forkunnskap, men en fordel om kursdeltakere kjenner til OHSAS 18001.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for kravene i ISO 45001. Kurset vil gi innspill og tips på implementering- og verifisering av kravene i egen bedrift, og kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette til.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for HMS, helse- og vernepersonell og de som har funksjoner i bedriften hvor styring av arbeidsmiljø (HMS/Internkontroll) er et krav.

Kursholder:

Kathinka Pettersen er Kvalitet - og HMS rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Hun har mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet og HMS, og har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innen prosesskartlegging og kvalitetsstyring. Hun er utdannet innen administrasjon og økonomi fra Nederland.

Behov for forkunnskap:

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å ha kjennskap til ledelse – og kvalitetssystemet ISO 9001:2015.

Dato/Tid: 26. apr 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 18-951400 Kurs i NS-ISO 45001 - Den nye standarden for arbeidsmiljø

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 25. apr 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00