Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter

Lær deg hvordan prosesskartlegging benyttes som et effektivt og godt verktøy for å evaluere og videreutvikle kontrolltiltak i virksomhetens prosesser.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i hvordan man med utgangspunkt i virksomhetens prosesser, prosedyrer og rutiner kartlegger bedriftens verdikjede, ledelsesprosesser og støtteprosesser. Deltakere blir kjent med hvordan prosesskartlegging er et verktøy for å synliggjøre dagens situasjon, avdekke områder der det forekommer sub-optimering, dobbeltarbeid og uklare roller og ansvar, og etablere et utgangspunkt til prosessforbedring

Kurset har følgende hovedområder:
• Hva er en prosess?
• Styrings/ledelsesprosesser, Kjerneprosesser, Støtteprosesser
• Arbeidsmetoder og bruk av flytdiagram
• Gjennomføring av prosesskartlegging
• Ulike verktøy og metoder i prosesskartlegging
• Identifisere risiko i prosesser
• Styring med risiko
• Prosesser og KPIer

Mål for kurset

Kurset gir deg kunnskap om hvordan man effektivt kan organisere prosesskartlegging i egen virksomhet.

Hvem er kurset for?

Kurset er for ledere og kvalitetsansvarlige i bedrifter fra alle bransjer.

Kursholder:

Kathinka Pettersen er Kvalitet - og HMS rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Kathinka har mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet og HMS. Hun har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innen prosesskartlegging og kvalitetsstyring. Hun er utdannet innen administrasjon og økonomi fra Nederland.

Behov for forkunnskap:

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å ha kjennskap til ledelse – og kvalitetssystemet ISO 9001:2015.

Dato/Tid: 6. apr 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-869200 Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 5. apr 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00