Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i rollen som kvalitets- og miljøleder

Hvordan kan du gjøre en best mulig jobb med kvalitets- og miljøledelse? Vi hjelper deg med å få etablert en god prosess for til kontinuerlig forbedring i din bedrift!

Kursbeskrivelse

Dette kurset har som mål å gi deg økt trygghet i rollen som kvalitets- og eller miljøleder.  Vi vil gå gjennom og gi svar på de mest vanlige problemstillingene man møter på i arbeidet med kvalitets- og miljøledelse.  Kurset vil hjelpe deg å definere din rolle i bedriften. 
Du vil lære hva som forventes av deg i din rolle som kvalitets- og miljølederansvarlig i organisasjonen, og hvordan du mest effektivt kan løse dine oppgaver. Vi vil jobbe med typiske problemstillinger, og lære deg hvordan disse kan løses i praksis.  I tillegg ser vi på hvordan du bør kommunisere med både ledelse og medarbeidere i bedriften for å skape forståelse for viktigheten av kvalitet- og miljøledelse.

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deg kompetanse og trygghet i rollen som kvalitets- og/eller miljølederleder ved å presentere gode metoder og verktøy du kan ta i bruk i din arbeidshverdag.

Hvem er kurset for?

Kurset er utviklet for deg som er eller skal inn i rollen som kvalitets- og miljøleder, eller på andre måter har ansvar for styringssystemer innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.  Kurset kan også regnes som en naturlig videreutdanning etter at man har tatt grunnkurs i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 eller lignende.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innenfor industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 30. mai 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-862900 Kurs i rollen som kvalitets- og miljøleder

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarden NS-EN ISO 9004. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 29. mai 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00