Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs: Fra TEK10 til TEK17 – de viktigste endringene

I TEK17 er det gjort viktige endringer i forskriftsteksten, som har til formål å gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig. Dette kurset tar for seg de mest sentrale endringene fra TEK10 til TEK17

Kursbeskrivelse

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper som stilles til byggverk som oppføres i Norge. 1. juli 2017 trådte nye TEK17 i kraft, og TEK10 ble samtidig opphevet.


Vi gjennomgår blant annet følgende sentrale temaer:

 • Bakgrunnen for endringene
 • Nye definisjoner
 • Lempeligere regler for studentboliger
 • Tydeligere og enklere regler om dokumentasjon
 • Stigningsforhold i gangatkomst
 • Parkering
 • Krav til rømningsvei
 • Tilgjengelighet (bod, betjeningshøyde, snurektangel, håndløper mv.)
 • Lempet krav til radonsperre
 • Krav til lyd og vibrasjonsforhold
 • Krav til sluk
 • Sanksjonsmulighetene etter plan- og bygningsloven
 • Forholdet til annen lovgivning og kontraktsstandardene (NS 8401/02, NS 8405/15, NS 8407/17)

Mål for kurset

Etter kurset vil deltakerne ha god oversikt over endringene i regelverket.

Hvem er kurset for?

Dette kurset passer for både byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som må forholde seg til kravene i TEK17.

Kursholder:

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange). Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Dato/Tid: 24. mai 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-951800 Kurs: Fra TEK10 til TEK17 – de viktigste endringene

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag samt lunsj og kaffe/te.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 23. mai 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00