Kurs: Innføring i standarder for automatiske faste brannslokkeanlegg

Dagens bygninger er ofte komplekse, og for enkelte bygg er automatiske brannslokkeanlegg et lovpålagt tiltak og/eller inngår som del av brannstrategien. Som andre tekniske anlegg skal disse prosjekteres, installeres og vedlikeholdes etter gjeldende standarder.

Kursbeskrivelse

På kurset lærer du hvilke standarder som er tilgjengelige når det gjelder automatiske brannslokkeanlegg, hvor de virker, og når det etter forskriftene er krav til slike. Det blir en gjennomgang av de ulike standardene, og hvilke krav de stiller til utførelse og dokumentasjon.

Kurset tar for seg følgende hovedtemaer:

  • Typer automatiske brannslokkeanlegg
  • Hvilke standarder gjelder for de ulike systemene, og er det nye under utvikling
  • Gjennomgang av innholdet i de mest benyttede standardene
  • Hva skal anbudsbeskrivelsen inneholde
  • Partenes plikter når det gjelder oppfyllelse av forskrift og standard
  • Sluttkontroll, idriftsettelse og overlevering
  • Gruppeoppgaver og diskusjon
  • FG- ordningen

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal du kjenne til hvilke oppgaver som påligger den enkelte aktør gjennom standardene, både i bygge- og driftsfase, samt hva partene skal forvente av hverandre.
 

Hvem er kurset for?

Kurset er tilpasset arkitekter, rådgivere, prosjektleder, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift av prosjekter hvor automatiske brannslokkeanlegg inngår.

Kursholder:

John-Erik Westby er selvstendig konsulent og leder for den norske speilkomiteen SN/K 014 som bl.a. arbeider med norske standarder på alle typer automatiske brannslokkeanlegg. Han er utdannet fra Sjøforsvaret og har jobbet med aktive brannforebyggende tiltak i mer enn 25 år både innen produktsalg i tillegg til å være prosjekterende, og installatør. Han er FG- autorisert som prosjekterende og firmaet er FG- godkjent for uavhengig kontroll.

Dato/Tid: 30. mai 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-881901 Kurs: Innføring i standarder for automatiske faste brannslokkeanlegg

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te. Standarder (NS-EN 12845 og Insta 900-1) kan kjøpes i forkant av kurset ved å sende en e-post til salg@standard.no - Oppgi kursnummer 17-881901 for å oppnå 50% kursrabatt på standardene. Standardene vil bli vannmerket med “KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 29. mai 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00