NS 4170:2008

NOK 990,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Personrelatert informasjonsflyt i utdanning
Engelsk tittel: Flow of person-related information in education
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2008-10-01)
Antall sider: 72
Pris:

NOK 990,00 (eks. mva)
NOK 1 237,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 35
NS ICS 35.240
NS ICS 35.240.99
Omfang: Denne standarden tar for seg overføringer av informasjon mellom IKT-systemer i utdanningssektoren
knyttet til identitetsforvaltning. Den beskriver en informasjonsmodell med ulike objekttyper og en del
sentrale informasjonselementer relatert til disse.
Objektene som omfattes av standarden, er personer, grupper og organisasjonsenheter, samt relasjoner
mellom disse. Sentrale informasjonselementer knyttet til objektene er tatt med, mens mer informasjon kan
gjøres tilgjengelig gjennom et generelt utvidelsesbegrep.
Standarden er tenkt brukt mellom lokale informasjonskilder (som skole- og studieadministrative systemer,
lønns- og personalsystemer og lignende), sluttbrukertjenester (som læringsplattformer, innholdstjenester,
portaler og lignende) og støttetjenester (som brukeradministrative systemer, katalogtjenester og
lignende).
Standarden kan også benyttes i forbindelse med nasjonale informasjonskilder og rapporteringssystemer
utdanningssektoren, som opptakssystemer, nasjonale registre med utdanningsrelatert informasjon og
lignende.
Standarden omfatter ikke selve overføringsmetodene mellom systemer, men forutsetter gjenbruk av
tidligere standardiserte overføringsmetoder. Informasjonsmodellen bør profileres for bruk i ulike
segmenter i utdanningssektoren, og må avbildes i en eksisterende overføringsstandard eller
-spesifikasjon før implementering i systemene. Hvilken avbildning som blir gjort, vil bestemme hva det er
mulig å overføre mellom systemene, og hvordan slik overføring kan utføres. Et eksempel på en
avbildning er tatt med i et informativt vedlegg til standarden, men standarden er ikke begrenset til denne
avbildningen.
Komité: SN/K 273
Fastsatt: 2008-10-01
ICS: 35.240.99 - Anvendelse av IT på andre områder

Relaterte produkter:

NS 4170:2008

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS-ISO/IEC 27018:2014

NS-ISO 6790:1986

NS 3420-Z:2017