NS 11030:2013

NOK 409,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse
Engelsk tittel: Universal design - Equal access to services and requirements to service providing
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-12-01)
Antall sider: 16
Pris:

NOK 409,00 (eks. mva)
NOK 511,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.30
NS ICS 11
NS ICS 11.180.01
Omfang: Denne standarden angir krav til hvordan tjenester skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem.
Standarden omfatter publikumsrettet tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de fysiske rammene rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og kommunikasjonsstiltak og personlig service, for å sikre alle en likeverdig tilgang til tjenester. Standarden omfatter også rutiner og prosesser for å sikre at tjenestene er tilgjengelige og brukbare for alle.
Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra grensesnittet mot disse samt hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse med mer.

This standard specifies requirements for how services shall be designed in order to ensure equal access to such services.
The standard comprises public service provision for which universally designed solutions are required for the physical environment surrounding the service provision, including information and communication facilities and personal services, in order to ensure equal access to services for all people. The standard also comprises routines and procedures to ensure that the services are accessible and usable to all people.
The facilities described do not include personal assistive technology except for interfaces with such technology, and assistive facilities that are integral to the service such as audio-frequency induction loops, transport chairs at airports, personal assistance and so forth.
Komité: SN/K 531
Fastsatt: 2013-12-01
ICS: 03.080.30 - Forbrukertjenester
11.180.01 - Hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede generelt