NS-EN 13200-3:2005

NOK 499,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Tilskueranlegg - Del 3: Rekkverk, gjerder og bølgebrytere - Krav
Engelsk tittel: Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2006-03-01)
Antall sider: 20
Pris:

NOK 499,00 (eks. mva)
NOK 623,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.10
NS ICS 97
NS ICS 97.200
NS ICS 97.200.10
NS ICS 97.220
NS ICS 97.220.10
Idrettsdekker og tilskueranlegg
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 3
Omfang: Denne europeiske standarden angir krav til utforming og produktegenskaper for skilleelementer på
tilskuerplasser på permanente eller midlertidige underholdningsarenaer medregnet idrettsstadioner,
idrettshaller og innendørs- og utendørsanlegg for å sikre deres funksjonalitet.
Andre permanente arenaer som teatre, kinoer, operahus, forelesningssaler og liknende er utelatt fra
denne standarden.
Denne standarden inneholder følgende typer avsperringer:
a) avsperringer for uteområder (5.2);
b) avsperringer for aktivitetsområde (5.3);
c) skilleinnretninger (5.4);
d) bølgebrytere (5.5);
e) avsperringer foran og bak sitteplasser (5.6);
f) avsperringer på tilskuerrader (5.7);
g) innganger og telleapparater (5.8);
h) utgangsdører og -porter (5.9);
i) midlertidige avsperringer (5.10);
j) avsperringer foran scener (5.11).

This European Standard specifies design requirements for layout and product characteristics for separating elements
within spectator accommodation at permanent or temporary entertainment venues including sport stadia, sport halls,
indoor and outdoor facilities for the purpose of enabling their functionality.
Other permanent venues such as theatres, cinemas, opera houses, lecture halls and similar are excluded from this
standard.
Elements and barriers included in this standard are:
a) external perimeter barriers (5.2)
b) activity area barriers (5.3)
c) segregation elements (5.4)
d) crush barriers (5.5)
e) barriers in front of and behind seating (5.6)
f) barriers in spectator galleries (5.7)
g) ingress and turnstiles (5.8)
h) exit doors and gates (see 5.9)
i) temporary barriers (5.10)
j) front of stage barriers (5.11)
Komité: SN/K 036
Fastsatt: 2006-03-01
ICS: 91.040.10 - Offentlige bygninger
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
97.220.10 - Sportsanlegg
906 - Idrettsdekker og tilskueranlegg
97.200.10 - Utstyr for teater, scene og studio