Oppdateringer i helgen

Nettbutikken kan oppleves som ustabil i tidsrommet fredag 28. april kl. 22.00 til lørdag 29. april kl. 22.00 grunnet oppdateringer.

 

Nyhetsarkiv

 

Utviklingen av smart verneutstyr fører til stadig flere nye produkter på markedet, f.eks. ridehjelmer med sensorer for sammenstøt, brannbekledning med integrert kommuniksjonsutstyr, vernehansker mot kulde med varmeelementer som styres av kroppsvarmen. Nå er det tatt et initiativ til å starte standardiseringsarbeid på området, og du inviteres til å si din mening.

2017-04-25

Mer om Vil du påvirke fremtidens standarder for smart verneutstyr?
 

Nå er en ny europeisk standard for merking av distribusjonsenheter og paller i handel med sjømatprodukter på vei. Den skal gi forbrukerne bedre informasjon og redusere driftskostnadene til produsentene. Standarden ble først utviklet som Norsk Standard, NS 9405 i 2014. 25. april presenteres standarden under den internasjonale messen Seafood Expo i Brüssel.

2017-04-24

Mer om Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa
 

Industrimeldingen som nylig ble lansert, framhever internasjonale standarders betydning for å spre teknologisk utvikling. Den pågående digitaliseringen av industrien, med initiativer som Industri 4.0, er helt avhengig av et felles sett med standarder som sørger for interoperabilitet av ulike industrielle data (CAD/PLM/LCI/BIM). I mai har den internasjonale ISO-komiteen som utvikler disse standardene møte i Sandvika, og Standard Norge med samarbeidspartnere inviterer til en åpen Industridag 10. mai.

2017-04-21

Mer om Industridagen 2017: Slik snakker dine industrielle data best sammen
 

Standard Norge etterlyser norske aktører i utviklingen av standarder innenfor helse og omsorg.

2017-04-18

Mer om Standardisering – en drivkraft for innovasjon
 

En ny kontraktsstandard skal sikre godt samarbeid, valgfrihet og kvalitet innenfor helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

2017-04-07

Mer om Ny Norsk Standard skal sikre valgfrihet i hjemmet
 

I forbindelse med publiseringen av ISO 26000 i 2010 ble det etablert en styringsgruppe og et nettverk av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene (PPO) for å følge utviklingen og bruken av standarden. På bakgrunn av undersøkelser og funn i de årene standarden har eksistert, har det blitt initiert en rekke tiltak og aktiviteter og produsert eksempler som kan brukes til å illustrere utviklingen omkring samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

2017-04-06

Mer om Seks år med samfunnsansvar - ISO 26000 - Hva nå?
 

Den nylig reviderte ISO/IEC 27004:2016 gir viktig og praktisk støtte til organisasjoner som implementerer og bruker ISO/IEC 27001 for å beskytte seg mot det økende mangfoldet i sikkerhetsangrep som virksomheter står overfor i dag.

2017-04-06

Mer om Hvordan måle effektiviteten av informasjonssikkerheten med ISO/IEC 27004
 

"Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende" har regjeringen kalt Industrimeldingen som ble lansert 30. mars på Herøya (Meld. St. 27). Meldingen understreker industriens betydning for å lykkes med grønn omstilling og viktigheten av å utnytte digitalisering og automatisering for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser. Standarder framheves som vesentlige for å spre teknologisk utvikling.

2017-04-05

Mer om Verdien av standarder trekkes fram i Industrimeldingen
 

Japan har fremmet et forslag om å utarbeide en ny ISO-standard om satellittassistert snøbrøyting, og Norge er blitt invitert til å delta i arbeidet.

2017-04-05

Mer om Forslag om å lage ny internasjonal standard for satellittassistert snøbrøyting
 

De norske helse- og omsorgstjenester skal i størst mulig grad tilpasses individuelle behov. Det er brukernes funksjon og ressurser som skal stå i sentrum. På Helsestasjon for eldre på Grünerløkka i Oslo får brukerne gratis individuell veiledning innenfor flere områder. Målet er at bydelens eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

2017-04-03

Mer om Helsestasjon for eldre – mye hjelp på ett sted