Nyhetsarkiv

 

Bør transporten av temperaturregulerte pakker standardiseres? Før Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO, inviterer vi aktørene i logistikk-kjeden til å komme med innspill.

2017-11-17

Mer om Vi ønsker din mening om ny internasjonal standard for kjøletransport
 

Standard Norge har fått ansvaret for en europeisk arbeidsgruppe som skal utvikle et digitalt format for produktinformasjon.

2017-11-15

Mer om Smart CE-merking av byggevarer
 

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitetsforvaltning og personvernteknikk er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at personidentifiserbar informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Ikke minst blir dette en veldig aktuelt når personvernforordningen, GDPR, innføres neste år.

2017-11-14

Mer om Nye standardiserte løsninger for å ivareta forbrukernes personvern?
 

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Standarden kommer ut i ny, revidert utgave hvert 4. år, og neste utgave er nå ute på høring.

2017-11-02

Mer om NEK 400 er nå på høring
 

Standard Norge har nylig utgitt en veiledning til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Veiledningen gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser og vil bidra til at de blir bedre, gi færre uklarheter og dermed redusere faren for konflikt mellom tilbyder og oppdragsgiver. Denne veiledning og NS 3420 som bidrag til digitalisering av byggenæringen ble presentert på et frokostmøte 2. november.

2017-11-02

Mer om NS 3420 - gode beskrivelser for framtidens byggenæring
 

Onsdag 1. november ble to internasjonale standarder for transport og geologisk lagring av CO2 lansert hos Oljedirektoratet i Stavanger. Norske eksperter har deltatt aktivt i arbeidet med standardene som skal bidra til å realisere konkrete fullskalaprosjekter nasjonalt og internasjonalt og dermed styrke innsatsen mot global oppvarming.

2017-11-01

Mer om Internasjonale standarder for transport og lagring av CO2 lansert
 

Standard Norge har lansert en ny og unik Norsk Standard for fortollingstjenester som setter krav til kompetanse for de involverte.

2017-11-01

Mer om Ny standard definerer kompetansekrav til tollrepresentanter
 

Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg HF, ble mandag 30. oktober tildelt "SO certificate of appreciation", og takket av etter 11 år som leder for den internasjonale standardiseringskomiteen innenfor BIM, ISO/TC 59/SC 13. Dette er en anerkjennelse fra ISO for den store innsatsen han har lagt ned i utviklingen av internasjonale standarder for BIM.

2017-10-31

Mer om Kjell Ivar Bakkmoen hedret for sin innsats i ISO
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), NS 8435, regulerer forhold hvor sterkt funksjonshemmede parter selv velger alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

2017-10-31

Mer om Frihet, fleksibilitet og selvstendig liv – BPA-standarden er revidert
 

Hvordan skal klimagassberegninger for bygninger utføres? En ny Norsk Standard, NS 3720, som er på høring i november og desember vil gi en metode for dette.

2017-10-31

Mer om Klimagassberegninger for bygninger