Nyhetsarkiv

 

Denne standarden er utarbeidet for å gi veiledning om utarbeidelse av kvalitetsplaner, enten i sammenheng med et etablert kvalitetsledelsessystem eller som en selvstendig aktivitet. En ny utgave av standarden, som tar hensyn til ISO 9000:2015 og ISO 9001:2015, er under utarbeidelse.

2017-06-20

Mer om ISO 10005 Retningslinjer for kvalitetsplaner
 

De to er NS 11001-01 og NS 11001-2 for henholdsvis universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger og boliger. Begge ble utgitt første gang i 2009. Revisjonene er basert på erfaringer med de første utgavene, og det er nå gjort noen endringer i innholdet.

2017-06-20

Mer om To standarder for universell utforming av byggverk på høring
 

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter, og har siden 2007 redusert energibruken i sin eiendomsmasse med nærmere 30 prosent (249 GWh). Samtidig har Forsvaret i to perioder, 2007-2011 og 2012-2016, også gjort en ekstra innsats for å spare energi. Reduksjonen i siste periode var på hele 149 GWh. I tillegg til dette har energisentraler blitt konvertert til mer miljøvennlig energiproduksjon i størrelsesorden 78 GWh. Mye av grunnen til disse besparingene er bruken av standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001.

2017-06-20

Mer om Forsvarsbygg tar energiledelse på alvor og møter det grønne skifte
 

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare fem måneder? Nøkkelen er å skape suksess som varer. ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess.

2017-06-19

Mer om ISO 9004 - nøkkelen til vedvarende suksess
 

Bygg Reis Deg arrangeres for 27. gang på Norges Varemesse på Lillestrøm 18. - 21. oktober 2017, og vi er som vanlig også på plass. I år har vi flere nye produkter å vise frem, sammen med vårt allerede store utvalg av kjente og kjære standarder, tilleggsprodukter og kurs.

2017-06-18

Mer om Besøk oss på Bygg Reis Deg 2017
 

Digitalisering av transport er økende. Selvkjørende biler, busser og båter finnes allerede, men for å få tatt disse i bruk må kjøretøyene og veinettet, trafikkskilt og annen infrastruktur kunne kommunisere med hverandre. Internasjonale standarder utvikles for intelligente transportsystemer (ITS) slik at denne kommunikasjon blir mulig, samtidig som standardene sørger for at krav til sikkerhet blir ivaretatt.

2017-06-16

Mer om Hvordan blir morgendagens kjøretøy og veier?
 

Vannledninger, strømkabler, fjernvarme- og fiberkabler kjemper alle om plassen i en grøft. Nå foreligger det en ny Norsk Standard som legger til rette for bedre samordning når ledninger fra flere ulike anleggseiere skal graves ned i samme grøft.

2017-06-12

Mer om Ny standard bidrar til bedre samordning av ledninger i grunnen
 

Tog, t-bane, trikk og tunge kjøretøyer er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger. Flytrafikk kan også gi sjenerende lydinduserte vibrasjoner i enkelte situasjoner. Standarden, NS 8176, handler om måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og opplevelse av vibrasjoner. Standarden er nå revidert, og 31. mai arrangerte vi et frokostmøte i forbindelse med høringen på standarden og her kan du se presentasjonene som ble holdt.

2017-06-06

Mer om Måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel
 

Å knytte mennesker tettere til naturen er tema for verdens miljødag i 2017. Tenk over hvordan vi er en del av naturen, og hvor avhengig vi er av den. Et godt eksempel på dette er vann, en helt nødvendig naturressurs for oss mennesker.

2017-06-02

Mer om Verdens miljødag 5. juni
 

På en rekke områder innenfor standardisering pågår mange og spennende standardiseringsprosjekter med tydelig forbrukerelevans. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis, og nedenunder finnes en liten oppdatering på hva som er nytt i mai.

2017-06-02

Mer om Aktuelt i mai 2017 - forbrukere og standardisering