Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Nyhetsarkiv

 

For et par vår siden ble det på initiativ fra kinesisk standardisering startet opp et arbeid med å klargjøre hvordan en kunne utveksle data (digitalisert) for revisjons- og regnskapsbruk. Det er ikke gitt at økonomisk oppfølging på ulike nivåer alltid er en aktivitet i eget firma, og heller ikke at oppgavene utføres i eget land eller språkområde. Dette er grunnlaget for at det ble startet et arbeid med å utvikle en standard, ISO 21378.

2018-06-28

Mer om Ny internasjonal standard for overføring av data knyttet til revisjon er under arbeid – og du kan delta
 

Vi håper å se deg i Trondheim 21.-24. august! Da er Standard Norge utstiller på Nor-Fishing 2018.

2018-06-28

Mer om Møt oss på Nor-Fishing 2018
 

Har du gått deg vill i skiltjungelen? Vil du være med å påvirke standarder og utarbeidelsen av de internasjonale symbolene? Bli med på informasjonsmøte 21. august og hør hvordan.

2018-06-28

Mer om Grafiske symboler og skilt for folk som vil finne rett vei
 

This standard describes the principles and requirements for the development of the physical safety design, i.e. technical safety, of offshore installations for production of oil and gas. Where applicable, this standard may also be used for mobile offshore drilling units. This new edition was published in June 2018.

2018-06-26

Mer om New edition of NORSOK S-001 Technical safety has been published
 

NORSOK S-002 has been simplified to ensure that requirements regarding working environment is fulfilled in projects. S-002 is the most cited standard in the petroleum regulations. The standard was first issued in Norwegian and now we have published an English version.

2018-06-26

Mer om A new edition of NORSOK S-002 Working environment, is published
 

Standardene for universell utforming av byggverk har etter 9 år endelig kommet i nye utgaver. Forrige utgaver fra 2009 ble tatt svært godt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhenigig av funksjonsbehov. Nå skal 2018-utgavene gi et ytterligere løft.

2018-06-26

Mer om Nye utgaver av NS 11001 – del 1 og del 2
 

EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, understreker at tilgjengelige løsninger er sentralt for å gi alle brukere mulighet til å samhandle på internett. Direktivet er fulgt opp av standardiseringsorganisasjonene i Europa og arbeidet har resultert i den europeiske standarden NS-EN 301549:2015. Standarden er utviklet for å harmonisere krav til tilgjengelighet i forbindelse med offentlige anskaffelser. Den er nå er under revisjon for også å inkludere tilleggskrav til tilgjengelighet for mobilapper.

2018-06-25

Mer om Tilgjengelighet ved offentlige anskaffelser – standard omfatter snart også mobilapper
 

Standard Norge har flere arrangementer under Arendalsuka 2018. Klimagassberegninger i bygg, framtidens byer og mangfoldsledelse er temaene vi vil ta opp.

2018-06-19

Mer om Møt oss på Arendalsuka
 

I dag finnes enkelte standarder for rapportering på bærekraftige investeringer, men det finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Dette ønsker standardiseringen nå å gjøre noe med.

2018-06-18

Mer om Bærekraftig finans og grønne fond
 

Utenriksdepartementet slår fast at det er uproblematisk for eksperter fra oljeindustrien å delta i internasjonalt standardiseringsarbeid.

2018-06-13

Mer om Standardiseringsarbeid påvirkes ikke av Russland-sanksjonene