Nyhetsarkiv

 

En brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Vi har nå to nye felles nordiske verktøy (tekniske spesifikasjoner) for brannteknisk prosjektering og -analyse på høring fram til 17. mars.

2018-01-16

Mer om Nye verktøy for brannteknisk prosjektering og -analyse
 

Den norske teknologibedriften Jotne har fått reisestøtte fra den europeiske interesseorganisasjonen SBS (Small Business Standards) for å delta i standardisering. SBS ivaretar SMB-bedrifter i standardiseringen. Organisasjonen er finansiert av EU/EFTA, og lyser hvert år ut midler til reisestøtte for SMB-bedrifter i standardiseringsarbeidet.

2018-01-16

Mer om Jotne har fått europeisk reisestøtte til standardisering
 

En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift. NS 415 setter formelle, spesifikke krav for sertifisering av driftsinspektører. Nå er standardens to deler kommet i nye utgaver.

2018-01-15

Mer om Ny utgave av NS 415 for sertifisering av driftsinspektører
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN arbeider for tiden med en omfattende revisjon av Eurokodene (NS-EN 1990 til NS-EN 1999) med sikte på å utgi andre generasjon av disse standardene. Vi søker nå norske interessenter som vil engasjere seg i arbeidet.

2018-01-11

Mer om Fageksperter til revisjon av Eurokodene søkes
 

Norsk standard for måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel er revidert og utgitt i ny utgave.

2018-01-11

Mer om Vibrasjonsstandard i ny utgave
 

Over the past 20 years, protection against malicious acts has gained increased attention due to acts of terrorism, sabotage and vandalism. A proposed new standard in ISO/TC 59 will provide requirements and recommendations for effective planning and design of security measures in the built environment.

2018-01-09

Mer om Planning of security measures in the built environment
 

Standard Norge har inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om overføring av oversettelsesminne. Med denne avtalen blir ord, setninger og hele tekster som allerede er oversatt i standarder, å finne i en nye database for oversettelsesminner hos Nasjonalbiblioteket.

2017-12-20

Mer om Avtale med Nasjonalbiblioteket om oversettelsesminner
 

Fredag 15. desember ble Standard Online AS den aller første organisasjonen i Norge som ble sertifisert i den kommende internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001. Sertifiseringen ble gjennomført uten avvik.

2017-12-19

Mer om Første organisasjon sertifisert etter nye ISO 45001
 

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv, uansett hvem de er og hvor de bor.

2017-12-19

Mer om Årets julegave går til Redd Barna
 

Vi er på jakt etter eksperter på helseadministrasjon som vil samarbeide med kolleger fra hele verden om nye internasjonale standarder.

2017-12-15

Mer om Nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor helseadministrasjon