Nyhetsarkiv

 

Her er en oppdatert oversikt over standarder og standardiseringsprosjekter som er spesielt relevante for forbrukere.

2018-03-16

Mer om Forbrukere og standardisering - 2018 februarnytt
 

Standarder er viktig for både næringsliv og forbrukere, og for å utarbeide standarder er vi helt avhengig av at interessenter på det aktuelle området deltar i arbeidet. Vil du bidra til at vi får bedre norske standarder? Standard Norge inviterer til deltakelse i standardiseringskomiteen for ventilasjon og inneklima.

2018-03-14

Mer om Vil du delta i arbeidet med standarder for ventilasjon og inneklima?
 

Hvert 11. sekund dør et menneske som følge av en jobbrelatert ulykke eller sykdom, viser tall fra den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen, ILO. Mandag 12. mars lanseres verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Målet er å forbedre sikkerheten for arbeidstakere over hele verden.

2018-03-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø over hele verden
 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer nå normen NEK 399 for alle bygg. Hensikten bak normen er å skape forutsigbarhet og klare rammer på områder der man tidligere så uklarheter.

2018-03-09

Mer om Ny NEK 399 for alle bygg
 

NORSOK-standardene er en sentral del av kurset som Norsk forening for Stålkonstruksjoner holder i Haugesund 13. og 14. mars.

2018-03-05

Mer om Kurs: Stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner
 

62 land, deriblant Norge, er nå blitt enige om én felles standard for oppfølging av arbeidsmiljø - ISO 45001. Vi feirer den nye standarden med et åpent lanseringsarrangement 10. april fra kl. 0900 til 1200.

2018-03-02

Mer om Velkommen til lansering av ny internasjonal standard for arbeidsmiljø
 

Fyring i peis eller vedovn gir god varme i disse dager når «sibirkulda» har veltet inn over store deler av landet. Litt malurt i begeret er at svevestøv fra vedfyring er et miljøproblem.

2018-03-02

Mer om Fryser du i kulden, og fyrer du med ved?
 

Vi er gjort kjent med at et firma i Tallinn har sendt ut fakturaer for «ISO sertifikat 9001». Dette er falske fakturaer som ikke må betales.

2018-03-02

Mer om Falske fakturaer for «ISO-sertifisering» i omløp
 

Vi tilbyr en rekke kurs knyttet til NS 3420. Nytt i 2018 er at vi vil lansere et eget e-læringskurs for hvordan du kan utarbeide en beskrivelse med bruk av standarden. Her kan du se mer om våre ulike kurstilbud.

2018-02-23

Mer om Kurs i NS 3420
 

Hva er en bærekraftig by og hva skal til for at samfunn og næringsliv drar i samme retning? På Miljøledelseskonferansen 13. mars inviterer Standard Norge og Oslo kommune til en spennende sesjon om bærekraftig byutvikling.

2018-02-21

Mer om Oslo 2019 – Europas miljøhovedstad: Mål og muligheter