Nyhetsarkiv

 

DNV GL AS har inngått ny, treårig avtale med Standard Norges salgsselskap, Standard Online AS, om leveranse av standarder til alle selskaper i DNV GL Group. Avtalen har også opsjon om forlengelse og innebærer leveranse av alle typer standarder, både nasjonale og internasjonale. Standard Online har over 200 000 standarder i sitt sortiment.

2017-01-19

Mer om Norske Standard Online vant avtale med DNV GL Group
 

Standard Norge gjenopptar arbeidet med revisjon av forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova. Målet er å vurdere hvilke endringer som er nødvendige i Byggblankettene 3425 til 3429 B på bakgrunn av retningslinjer og uttalelser fra Finanstilsynet og Justisdepartementets lovavdeling. Vi må også se på behovet for revisjon som følge av endringer i regelverket.

2017-01-17

Mer om Forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova revideres
 

Den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture ble etablert etter norsk initiativ i 2007. Norge har lederskapet i komiteen, og tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, har ledet arbeidet med humør og fasthet helt fra starten. Ifølge ISO-reglene kan perioden hans ikke forlenges og han gikk derfor av ved årsskiftet. Standard Norge har takket ham for god ledelse og godt samarbeid i disse årene. Johan H. Williams fra Nærings- og fiskeridepartementet overtar nå stafettpinnen.

2017-01-16

Mer om Ny norsk leder av internasjonal komité for fiskeri og akvakultur
 

I mars 2017 får du muligheten til å bli godt kjent med standarden NS 3424 for tilstandsanalyse av byggverk. Det er nå åpnet for å melde seg på neste kurs som er satt opp 28. mars.

2017-01-13

Mer om Bli bedre på tilstandsanalyser - bli med på kurs
 

Tidligere i år skrev Aftenposten at luftkvaliteten i flere byer på Østlandet var på helseskadelig nivå, og at hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring.

2017-01-12

Mer om Fyrer du med standardisert ved?
 

NEK 400 er grunnlaget for prosjektering, utførelse, sluttkontroll og senere ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg. Likevel finnes det elektromontører som føler seg fremmedgjort på innsiden av permene.

2017-01-12

Mer om En dyktig elektrofagarbeider?
 

Standard Norge har startet opp arbeidet med å revidere Del P av standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner som omhandler metallarbeider og søker deltakere til standardiseringskomiteen.

2017-01-11

Mer om Vil du være med på å utvikle standarden for metallarbeider?
 

En nytt og revidert nasjonalt tillegg til standarden NS-EN 12620 Tilslag for betong ble utgitt 1. desember 2016. Målet med revisjonen av tillegget har vært å oppdatere de nasjonale kravene til dokumentasjon av betongtilslag i tråd med betongstandarden (NS-EN 206).

2017-01-10

Mer om Nytt nasjonalt tillegg til standarden for betongtilslag
 

Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services startet i 2016. Komiteen søker nå eksperter til tre nyopprettede arbeidsgrupper.

2017-01-10

Mer om Ny komité for anskaffelse av tjenester
 

Det har kommet forslag om å opprette en ny arbeidsgruppe for maintenance engineering. Forslaget er på avstemning i CEN ut januar 2017. Per Schjølberg fra NTNU er foreslått som leder av gruppen.

2017-01-10

Mer om Nytt prosjekt for maintenance engineering