Nyhetsarkiv

 

Standard Norge i samarbeid med Gassnova og Oljedirektoratet (OD) inviterer til seminar med lansering av to viktige CCS-standarder, en for lagring og en for transport. Seminaret finner sted hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

2017-09-25

Mer om Lansering av standarder for CO2-fangst og -lagring (CCS)
 

Standard Norge har oversatt to viktige støttedokument til norsk som gir en innføring i bruken av markedsbaserte standarder ved regelverksutforming og gjennomføringen av offentlig politikk. Begge disse er nå gratis tilgjengelig for nedlasting.

2017-09-22

Mer om Veiledning om bruk av standarder i tilknytning til regelverk
 

Arbeidet med en felles europeisk metode for tilstandsanalyser er i gang. Vår nasjonale standard NS 3424 er spilt inn som grunnlag for arbeidet, og vi trenger norske eksperter som kan delta i arbeidet.

2017-09-22

Mer om Felles metodikk for tilstandsanalyser - vil du være med og påvirke?
 

Norske eksperter deltar aktivt i utviklingen av det som blir en ny og felles internasjonal standard for ledelse av FM (Facility Management). Standarden ISO 41001 kan brukes i enhver organisasjon, både offentlig og privat, og omfatter hele verdikjeden fra bestiller til leverandør. Den vil være et verktøy for de som vil utvikle og forbedre prosessene sine. ISO 41001 blir Norsk Standard når den utgis i 2018.

2017-09-22

Mer om Dette blir læreboka for fasilitetsstyring (FM)
 

Størrelse 38 i Norge, 44 i Italia og 12 i Storbritannia. Klesstørrelser er kilde til forvirring og frustrasjon, både for kunde og butikk. Nå skal det bli lettere å handle klær i riktig størrelse med en felles europeisk standard.

2017-09-21

Mer om Felles europeisk standard for klesstørrelser
 

NEK 420B er en normsamling som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter.

2017-09-21

Mer om Ny NEK 420B:2017 for klassifisering av eksplosjonsfarlige områder
 

Korrekt bruk av NS 3420 bidrar til å skape klare og entydige beskrivelser. Få hjelp til å lage bedre beskrivelser og unngå konflikter med denne nye veiledningen til NS 3420.

2017-09-19

Mer om Ny veiledning til NS 3420
 

TV 2 Hjelper deg hadde torsdag 14. september et innslag om varierende kvalitet på utførte renholdstjenester. Når det skal inngås avtaler om renhold vil standarden NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet være et godt verktøy slik at partene kan være enige på forhånd om hvilken kvalitet som skal leveres. Standarden beskriver også hvordan kvaliteten skal sjekket i etterkant.

2017-09-15

Mer om Bli enige om kvaliteten på renholdet – bruk renholdsstandarden
 

Den nye kuldestandarden NS-EN 378:2016 Kuldeanlegg og varmepumper er nå oversatt til norsk. Til standarden er det også utarbeidet en egen veiledning som er gratis tilgjengelig.

2017-09-14

Mer om Ny viktig kuldestandard klar
 

Det skal utarbeides en ny europeisk standard for tjenestekjeden rundt digitale trygghetsalarmer. 20. september inviterer Standard Norge til informasjonsmøte.

2017-09-13

Mer om Informasjonsmøte: Tjenestestandard for digitale trygghetsalarmer