Nyhetsarkiv

 

Byggeprosesser er langvarige og kompliserte prosjekter som omfatter en rekke ulike aktører som må involveres på ulike stadier i prosessen. Selv om et tiltak kan bygges på mange ulike måter, er det en rekke fellestrekk og forutsetninger som er sammenfallende. Standard Norge etablerer nå en ny standardiseringskomite, SN/K 372 Steg og leveranser i byggeprosessen, for å se nærmere på muligheten til å utvikle en standard som beskriver prosessene og leveransene i byggeprosessen.

2017-07-21

Mer om Standardisert språk og leveranser i byggeprosessen
 

Standard Norge er utstiller på Aqua Nor 2017 og håper vi ser deg i Trondheim 15. – 18. august. Du finner oss på stand F-512 i hall F sentralt på området.

2017-07-21

Mer om Møt oss på Aqua Nor 2017
 

Er standardisering noe grått og kjedelig eller spennende og nødvendig for innovasjon? Hør Innopodden til Abelia og Innovasjon Norge med adm. direktør Jacob Mehus som gjest.

2017-07-17

Mer om Standardisering gjør at samfunnet fungerer og gir muligheter
 

Hva skjedde i Standard Norge i 2016, og hvordan gikk det med økonomien? Se mer om dette i årsrapporten for 2016.

2017-07-14

Mer om Standard Norges årsrapport for 2016
 

NORSOK M-506:2017 has been published. M-506 presents a recommended practice for calculation of corrosion rates in hydrocarbon production and process systems where the corrosive agent is CO2. M-506:2017 replaces Rev. 2, June 2005.

2017-07-10

Mer om NORSOK M-506 CO2 corrosion rate calculation published
 

En ny revidert utgave av NS 3420 – C: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del C: Forberedende ytelser er nå lagt ut til høring. I tillegg til miljøsanering, demontering og riving omfatter den også hulltaking, slissing, stikningsarbeider, sanering av soppangrep, og bekjempelse av skadedyr som angriper trevirke.

2017-07-07

Mer om Ny utgave av standarden for miljøsanering, demontering og riving av bygninger og bygningsdeler på høring
 

The standard ISO 16757 describes products of building services systems. It is based on the German standard VDI 3805, which has been used by manufacturers, software companies and designers in Germany for more than 10 years. ISO 16757 supports the digital exchange of product data that manufacturers have traditionally provided in the form of paper-based product catalogues or data sheets.

2017-07-06

Mer om Data structures for electronic product catalogues for building services
 

Med reviderte NORSOK-standarder vil petroleumsindustrien kunne hente tilbake tapte milliarder fra lave oljepriser. Økt digitalisering og redusert dokumentmengde er to store sparegriser, ifølge industrien.

2017-07-04

Mer om NORSOK-standardene: Vil hente tilbake milliarder til petroleumsindustrien
 

NORSOK-standarden R-003 N omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Den dekker ikke fallsikringsutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. R-003 N:2017 erstatter rev. 2 fra juli 2004.

2017-07-04

Mer om NORSOK R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr, er publisert
 

The recently published Parts 1 and 2 of ISO 16745 set out a globally applicable common method of measuring and reporting of associated GHG emissions (and removals) attributable to existing buildings, by providing requirements for the determination and reporting of a carbon metric(s) of a building.

2017-07-03

Mer om Carbon metric of an existing building during the use stage