Arbeidsliv

 

Da ISO 45001 var på høring i 2016 kom det mer enn 3000 kommentarer. Standardiseringskomiteen som er ansvarlig for standarden, ISO/PC 283, har nå bearbeidet teksten og sendt den til ny høring (ISO/DIS2 45001).

2017-05-26

Mer om Ny høring på ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
 

Utviklingen av smart verneutstyr fører til stadig flere nye produkter på markedet, f.eks. ridehjelmer med sensorer for sammenstøt, brannbekledning med integrert kommunikasjonsutstyr, vernehansker mot kulde med varmeelementer som styres av kroppsvarmen. Nå er det tatt et initiativ til å starte standardiseringsarbeid på området, og du inviteres til å si din mening.

2017-04-25

Mer om Vil du påvirke fremtidens standarder for smart verneutstyr?
 

Senest hvert femte år skal alle standarder tas opp til vurdering. Nå har turen kommet til standarden NS 476, og vi ber om dine synspunkter.

2017-02-17

Mer om Hva skal skje med standarden for godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling?
 

Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services startet i 2016. Komiteen søker nå eksperter til tre nyopprettede arbeidsgrupper.

2017-01-10

Mer om Ny komité for anskaffelse av tjenester
 

Betegnelsen delingsøkonomi brukes i dag for å beskrive situasjoner hvor ledig kapasitet av menneskelige, organisatorisk, eller andre ressurser blir samlet, lånt ut, trukket på eller benyttet gjennom et nettverk. ISO invitere til internasjonal workshop i Canada 21. til 23. mars 2017. Norske interessenter oppfordres til å melde seg på.

2017-01-10

Mer om Invitasjon til internasjonal workshop om delingsøkonomi i mars
 

Verdensbanken anslår at det blir betalt over tusen milliarder dollar i bestikkelser hvert år, med svært alvorlige virkninger som for eksempel undergraving av politisk stabilitet, økte omkostninger ved forretningsvirksomhet og medvirkning til fattigdom. På den den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember ble den nye internasjonale standarden NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon, lansert.

2016-12-15

Mer om Ny standard for antikorrupsjon lansert
 

Tjenestehunder brukes blant annet for å gi brukere med ulike funksjonsnedsettelser assistanse og hjelp i hverdagen. Nå skal det lages europeiske standarder som vil gjøre slike tjenester bedre.

2016-12-15

Mer om Standarder for opplæring av tjenestehunder, instruktører og brukere er underveis
 

I dag på verdens antikorrupsjonsdag lanserte Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon, ISO 37001. Standarden er et uttrykk for beste praksis internasjonalt og skal hjelpe alle typer virksomheter med å sette antikorrupsjonsarbeidet sitt i system.

2016-12-09

Mer om Ny internasjonal standard for antikorrupsjon lansert
 

I en gjestekommentar på bygg.no skriver adm. dir. i Standard Norge hvorfor den nye internasjonale standarden for antikorrupsjon er blitt et viktig ledelsesverktøy.

2016-12-02

Mer om Antikorrupsjonsarbeidet kan settes i system
 

Fra Storbritannia har det kommet et forslag om å utarbeide en internasjonal (ISO) standard for eierskapsutøvelse i organisasjoner. Tanken er at den skal inneholde tema som troverdighet, styring og kontroll, antikorrupsjon, interessekonflikter, varslingsproblematikk, etterlevelse av lover og regler, aktsomhet (due diligence), systemer for betaling og ekstern rapportering. Hva mener vi i Norge om dette forslaget?

2016-07-05

Mer om Eierskapsutøvelse – forslag til ny internasjonal standard
1 2 3 4 5 6 7 8 > »