Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Arbeidsliv

 

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

2018-04-24

Mer om ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljø
 

Varsling er et svært aktuelt og alvorlig tema for alle organisasjoner. Nå foreslår ISO å utvikle en standard med internasjonale retningslinjer for best mulig håndtering av varsler.

2018-04-23

Mer om Er det behov for en standard for varsling?
 

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i samarbeid med sine ansatte. Den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, som ble lansert 10. april, er et nyttig verktøy i dette arbeidet.

2018-04-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø
 

Hvert 11. sekund dør et menneske som følge av en jobbrelatert ulykke eller sykdom, viser tall fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO. Mandag 12. mars lanseres verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Målet er å forbedre sikkerheten for arbeidstakere over hele verden.

2018-03-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø over hele verden
 

62 land, deriblant Norge, er nå blitt enige om én felles standard for oppfølging av arbeidsmiljø - ISO 45001. Vi feirer den nye standarden med et åpent lanseringsarrangement 10. april fra kl. 0900 til 1200.

2018-03-02

Mer om Velkommen til lansering av ny internasjonal standard for arbeidsmiljø
 

Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter påvirke framtidige markedsmuligheter. Her kan du finne presentasjoner og se video av innleggene på Standard Morgen 15. februar.

2018-02-15

Mer om Stol på standardene – møbelstandardisering
 

ISO 45001 blir standard for ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Standarden blir lansert som Norsk Standard 10. april.

2018-01-31

Mer om Ny internasjonal standard for arbeidsmiljø
 

Fredag 15. desember ble Standard Online AS den aller første organisasjonen i Norge som ble sertifisert i den kommende internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001. Sertifiseringen ble gjennomført uten avvik.

2017-12-19

Mer om Første organisasjon sertifisert etter nye ISO 45001
 

Vi er i sluttfasen med den nye internasjonale standarden for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001. I påvente av den endelige standarden velger vi nå å gjøre forslaget til standard, tilgjengelig.

2017-12-08

Mer om Ledelsessystem for arbeidsmiljø - ISO 45001 – snart ferdig standard
 

Standard Norge har lansert en ny og unik Norsk Standard for fortollingstjenester som setter krav til kompetanse for de involverte.

2017-11-01

Mer om Ny standard definerer kompetansekrav til tollrepresentanter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »