Arbeidsliv

 

Senest hvert femte år skal alle standarder tas opp til vurdering. Nå har turen kommet til standarden NS 476, og vi ber om dine synspunkter.

2017-02-17

Mer om Hva skal skje med standarden for godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling?
 

Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services startet i 2016. Komiteen søker nå eksperter til tre nyopprettede arbeidsgrupper.

2017-01-10

Mer om Ny komité for anskaffelse av tjenester
 

Betegnelsen delingsøkonomi brukes i dag for å beskrive situasjoner hvor ledig kapasitet av menneskelige, organisatorisk, eller andre ressurser blir samlet, lånt ut, trukket på eller benyttet gjennom et nettverk. ISO invitere til internasjonal workshop i Canada 21. til 23. mars 2017. Norske interessenter oppfordres til å melde seg på.

2017-01-10

Mer om Invitasjon til internasjonal workshop om delingsøkonomi i mars
 

Verdensbanken anslår at det blir betalt over tusen milliarder dollar i bestikkelser hvert år, med svært alvorlige virkninger som for eksempel undergraving av politisk stabilitet, økte omkostninger ved forretningsvirksomhet og medvirkning til fattigdom. På den den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember ble den nye internasjonale standarden NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon, lansert.

2016-12-15

Mer om Ny standard for antikorrupsjon lansert
 

Tjenestehunder brukes blant annet for å gi brukere med ulike funksjonsnedsettelser assistanse og hjelp i hverdagen. Nå skal det lages europeiske standarder som vil gjøre slike tjenester bedre.

2016-12-15

Mer om Standarder for opplæring av tjenestehunder, instruktører og brukere er underveis
 

I dag på verdens antikorrupsjonsdag lanserte Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon, ISO 37001. Standarden er et uttrykk for beste praksis internasjonalt og skal hjelpe alle typer virksomheter med å sette antikorrupsjonsarbeidet sitt i system.

2016-12-09

Mer om Ny internasjonal standard for antikorrupsjon lansert
 

I en gjestekommentar på bygg.no skriver adm. dir. i Standard Norge hvorfor den nye internasjonale standarden for antikorrupsjon er blitt et viktig ledelsesverktøy.

2016-12-02

Mer om Antikorrupsjonsarbeidet kan settes i system
 

Fra Storbritannia har det kommet et forslag om å utarbeide en internasjonal (ISO) standard for eierskapsutøvelse i organisasjoner. Tanken er at den skal inneholde tema som troverdighet, styring og kontroll, antikorrupsjon, interessekonflikter, varslingsproblematikk, etterlevelse av lover og regler, aktsomhet (due diligence), systemer for betaling og ekstern rapportering. Hva mener vi i Norge om dette forslaget?

2016-07-05

Mer om Eierskapsutøvelse – forslag til ny internasjonal standard
 

Den nye standarden har nettopp vært på avstemming, og flere land stemte «nei» og det kom inn ca. 3000 høringsuttalelser. Standardiseringskomiteen har derfor besluttet at standarden skal sendes på ny høring etter at kommentarene er behandlet og ev. tatt hensyn til. (Oppdatert med endrede datoer 2016-11-21.)

2016-07-04

Mer om Utfordringer med den nye standarden for arbeidsmiljø ISO 45001 før sluttføring
 

En selvmotsigelse? Nei, faktisk ikke. Standard Norge har fått henvendelse om standardisering innenfor mangfoldsledelse. Det gjelder ikke standardisering av mangfoldet, men av systemene for håndtering av mangfoldet som vi har.

2016-05-12

Mer om Standardisering av mangfold
1 2 3 4 5 6 7 8 > »