To personer slår hendene sammen

Invitasjon til internasjonal workshop om delingsøkonomi i mars

Betegnelsen delingsøkonomi brukes i dag for å beskrive situasjoner hvor ledig kapasitet av menneskelige, organisatorisk, eller andre ressurser blir samlet, lånt ut, trukket på eller benyttet gjennom et nettverk. ISO invitere til internasjonal workshop i Canada 21. til 23. mars 2017. Norske interessenter oppfordres til å melde seg på.

En slik type adferd er muliggjort ved dagens sosiale, digitale, mobile og lokalbaserte teknologi som tillater brukerne av systemet å bygge tillit og godt rennommé gjennom umiddelbart å utveksle vurdering og betaling via online mekanismer.

Økning i delingsøkonomi
Fremveksten og anvendelsen av delingsøkonomien har gått svært raskt de siste årene. Løsningene gir innovative måter å koble sammen tilbydere av varer og tjenester med de som har et behov. Ofte skjer dette også i et miljø som legger til rette for en høy grad av tillit mellom partene (brukere, tilbydere og tilretteleggere). Delingsøkonomien har potensiale i seg til å redusere kostnader for bruker, øke inntekten for tilbydere, sette ledig kapasitet i arbeid og også bidra positivt miljømessig.

Regulatoriske utfordringer
Modellene utfordrer imidlertid den konvensjonelle måte å gjøre forretninger på. Den utfordrer også regulatoriske bestemmelser på områder som arbeidstagerbeskyttelse, profesjonskrav, kompetansekrav, forbrukerbeskyttelse, personvern, helse, sikkerhet, tilgjengelighet og skatt. Særlig gjelder dette innenfor konkrete sektorer som miljø, transport og overnatting.

Til tross for utfordringer og begrensninger er det en begynnende anerkjennelse av at denne måten å organisere seg på, kan få betydelig innvirkning på økonomien. Nasjonale og kommunale myndigheter forsøker sakte å tilpasse seg, samtidig som de balanserer på en fin linje for å minimerer risiko og unngå utilsiktede, negative virkninger. Man ønsker ikke å legge unødvendige hindringer i veien for en innovativ forretningsmodell som kan gi så vel økonomisk, som miljø- og samfunnsmessig avkastning.  

Workshop for standardiserte løsninger
Det er for å adressere disse problemstillingene den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har besluttet å starte en workshop for å utvikle et dokument som fastsetter en robust, standardisert løsning på utfordringer knyttet til delingsøkonomi. 

Hovedfokuset i workshopen vil være:

  • Fremme deling av kunnskap og beste praksis på hvordan møte utfordringene
  • Legge til rette for utvikling av innovative svar på tvers av ulike tjenestesektorer
  • Sikre at det settes høye prinsipper innenfor delingsøkonomien

Meld deg på workshopen i Canada
Workshopen vil finne sted 21. - 23. mars 2017. Møtestedet er CSA Group, 5060 Spectrum Way, Mississauga, Ontario, Canada.

Før workshopen vil det bli avholdt to informasjonsmøter via WebEx.

Dersom du er interessert i å delta kan du melde din interesse til prosjektleder Hege Thorkildsen. Det er ikke satt noen formell påmeldingsfrist, men vi oppfordrer til å melde seg på så raskt som mulig..

Sist oppdatert: 2017-01-11