Vil du påvirke fremtidens standarder for smart verneutstyr?

Utviklingen av smart verneutstyr fører til stadig flere nye produkter på markedet, f.eks. ridehjelmer med sensorer for sammenstøt, brannbekledning med integrert kommunikasjonsutstyr, vernehansker mot kulde med varmeelementer som styres av kroppsvarmen. Nå er det tatt et initiativ til å starte standardiseringsarbeid på området, og du inviteres til å si din mening.

Arbeidshansker

I mange tilfeller betyr smart verneutstyr en kombinasjon av tradisjonelt verneutstyr og elektronikk. Dagens standarder for verneutstyr tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til de mulighetene (eller farene) den teknologiske utviklingen gir. De europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC har derfor fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å utarbeide krav til smart verneutstyr. Arbeidet er i første omgang avgrenset til å gjelde verneutstyr som beskytter brukeren mot varme og flammer.

Høsten 2017 er det planlagt en workshop for å diskutere det første forslaget til arbeidsprogram om standarder for smart verneutstyr. Møtet er åpent for alle som er interessert i å dele erfaringer og synspunkter på smart-teknologien, f.eks. produsenter, utviklere, forskere, brukere av verneutstyr.

Vil du vite mer om standardiseringsarbeidet med smart verneutstyr mot varme og flammer, kan du ta kontakt med prosjektleder Guri Kjørven innen 15. juni 2017.

Sist oppdatert: 2017-05-21