Frisør klipper håret på en kunde

ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljø

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

Ifølge ILO er det i dag over 2,78 millioner dødsfall i året som følge av arbeidsulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer, i tillegg til 374 millioner ikke-dødelige skader og sykdommer. Dette medfører store konsekvenser for familiene og lokalsamfunn som blir rammet, og kostnadene for organisasjonene er betydelig.

ISO 45001, eller NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk, som den heter i Norge, er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Den gir et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer slik at en organisasjon proaktivt kan forbedre sitt arbeidsmiljø.

Hvem er ISO 45001 for?

ISO 45001 kan brukes av alle organisasjoner, uansett størrelse, type virksomhet eller hva organisasjonen jobber med. Standarden er utviklet for å kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygd opp etter tilsvarende struktur som andre ledelsessystemstandarder, f. eks. ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse).

Hva er fordelene for min organisasjon?

ISO 45001 gjør det mulig for organisasjoner å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø. Dette vil hjelpe til med å håndtere arbeidsmiljørisikoer og forbedre virkningen av arbeidsmiljøarbeidet ved å utvikle og implementere policy, mål og arbeidsrutiner.

Fordeler ved bruk av standarden kan være å:

 • redusere antall uønskede hendelser på arbeidsplassen
 • redusere fravær og gjennomtrekk av ansatte, noe som fører til økt produktivitet
 • redusere kostnadene på forsikringer
 • opprette en helse- og sikkerhetskultur, hvor ansatte blir oppfordret til å ta en aktiv rolle for arbeidsmiljøet
 • styrke ledelsens forpliktelse til proaktivt å forbedre arbeidsmiljøet
 • gjøre det enklere å oppfylle lov- og forskriftskrav
 • forbedre omdømmet

Hvordan er denne forskjellig fra andre arbeidsmiljøstandarder?

ISO 45001 ble utviklet med tanke på andre lignende standarder, for eksempel BS-OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø - Krav, ILOs OSH 2001-retningslinjer og ulike nasjonale standarder, og den er i samsvar med ILOs internasjonale konvensjoner.

Standarden er utviklet av ISO, og eksperter fra mer enn 70 land har deltatt i arbeidet og besluttet innholdet. Dette har gitt et internasjonalt rammeverk for ledelsessystemer for arbeidsmiljø som tar hensyn til variasjonen i de utfordringene som organisasjoner rundt omkring i verden har.

ISO 45001 legger opp til en risikobasert tilnærming som sikrer at ledelsessystemet for arbeidsmiljøet er hensiktsmessig, effektiv og gjennomgår kontinuerlig forbedring for å møte en organisasjons skiftende behov.

Kan ISO 45001 integreres i eksisterende ledelsessystem?

ISO 45001 har samme struktur, kjernetekst, termer og definisjoner som andre ledelsessystemstandarder fra ISO, som ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). Dette rammeverket er utformet for enkelt å kunne integrere nye ledelsesemner i en organisasjons etablerte ledelsessystemer. I tillegg ble ISO 45001 utviklet for å være ganske lik ISO 14001, ettersom det er mange organisasjoner som kombinerer arbeidsmiljø- og miljøledelsesfunksjoner internt.

Hva med sertifisering?

Sertifisering etter ISO 45001 er ikke et krav i standarden, men kan være et nyttig verktøy for å demonstrere at organisasjonen oppfyller kravene. Organisasjoner som er sertifisert etter BS-OHSAS 18001 må innen mars 2021 tilpasse ledelsessystemet for arbeidsmiljø til kravene i ISO 45001.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du vurderer å implementere ISO 45001, har vi noen tips for å komme i gang:

 1. Utfør en analyse av organisasjonens kontekst som er relevant for arbeidsmiljøet (for eksempel interesseparter), og de interne og eksterne faktorene som kan påvirke organisasjonen.
 2. Fastsett omfanget av systemet. Vurderer hva du vil oppnå med et ledelsessystem for arbeidsmiljø.
 3. Beslutt policy og målene for arbeidsmiljøarbeidet.
 4. Definer tidsrammen for implementering av systemet, og planlegg hvordan du kan nå den.
 5. Bestem eventuelle kompetanse- og/eller ressursgap som må dekkes før du kan implementere standarden.

I Norge ble ISO 45001 ble lansert på et seminar 10. april 2018. Se egen sak med presentasjoner og intervju fra lanseringen.

Sist oppdatert: 2019-01-16

NOK 1 433,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i ledelse av arb.miljø med NS-ISO 45001

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001

Kurs

NOK 9 400,00 (eks. mva)

Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001,22. - 23. mai 2019,Lysaker.

Tid: 2019-05-22Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse