trykkpåkjent utstyr

Kurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr

Vi holder kurs i den nye forskriften om trykkpåkjent utstyr. 20., 21. og 22. mars kan du delta på tre ulike dagskurs på Lillestrøm.

Kursene vil gi et godt overblikk over relevant regelverk, veiledninger og standarder, og sentrale aktører i bransjen vil dele sine erfaringer på relevante områder.

Forskriften om trykkpåkjent utstyr (FTPU) omfatter mange viktige bransjer som gass, offshore, prosess, kulde, kjel, hydrogen, trykkluft.  Den nye forskriften, som trådte i kraft 10. oktober 2017, implementerer Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU i norsk rett. Forskriften omfatter med visse unntak alt trykkpåkjent utstyr over 0,5 baro, og den stiller bl.a. krav til samsvarsvurdering og CE-merking.

Videre stilles det nye, strengere krav til markedsdeltakere for omsetning av trykkpåkjent utstyr i Norge og EØS.

Standard Norges komité SN/K 039 Trykkpåkjent utstyr har utarbeidet tre ulike dagskurs i den nye forskriften. Kursene kan tas uavhengig av hverandre, og de er tilpasset ulike brukerbehov. 

Noen av temaene som vil tas opp på kursene:

  • Hva er forskjellen på importør og distributør?
  • Hvem anses som produsent iht. forskriften?
  • Når leverer man en sammenstilling, og når er det "industriell installasjon"?
  • Hvordan skal trykkpåkjent utstyr CE-merkes?
  • Hvilken dokumentasjon må utarbeides iht. forskriften?
  • Hvilke konsekvenser kan ulovlig omsetning medføre?
  • Bruk av harmoniserte og ikke-harmoniserte standarder
  • Tirsdag 20. mars: Kurs for viderekomne innenfor prosess-, olje- og gassrelaterte virksomheter
  • Onsdag 21. mars: Kurs for viderekomne innenfor kulde-, kjel- og trykkluftrelaterte virksomheter, samt andre som bruker forskriften i hverdagen
  • Torsdag 22. mars: Grunnleggende kurs, uavhengig av virksomhetstype

Alle kursene holdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Det er begrenset antall plasser på hvert kurs, så det er lurt å være tidlig ute med påmeldingen.

SN/K 039 Trykkpåkjent utstyr ledes av Damir Mihajlovic fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Se mer om komiteen her.

Ansvarlig prosjektleder i Standard Norge er Kari S. Borgos.


Sist oppdatert: 2018-02-12

Kurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr for profesjonelle brukere: prosess-, olje- og gassrelaterte virksomheter

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr for profesjonelle brukere: prosess-, olje- og gassrelaterte virksomheter, 20.03.18, Lillestrøm

Tid: 2018-03-20Sted: LillestrømSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr for profesjonelle brukere: kulde-, kjel- og trykkluftanlegg

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr– for profesjonelle brukere: kulde-, kjel- og trykkluftanlegg, 21.03.18, Lillestrøm

Tid: 2018-03-21Sted: LillestrømSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Grunnkurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Grunnkurs i ny forskrift om trykkpåkjent utstyr,220318, Thon hotel, Lillestrøm

Tid: 2018-03-22Sted: LillestrømSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse