Hånd som holder en dommerfløyte

Er det behov for en standard for varsling?

Varsling er et svært aktuelt og alvorlig tema for alle organisasjoner. Nå foreslår ISO å utvikle en standard med internasjonale retningslinjer for best mulig håndtering av varsler.

Varsling innebærer å si ifra om urettmessig opptreden. I denne sammenheng inkluderer det blant annet ulovlig og uetisk praksis, mobbing, trakassering og diskriminering. 

Eksisterende dokumenter på området omtaler ofte hvilke juridiske forpliktelser vi har og hvilke reguleringstiltak myndighetene kan iverksette. Det finnes derfor ikke en enkel og internasjonalt omforent standard som kan støtte organisasjoner i arbeidet med effektiv policy og prosedyrer på dette viktige området.

ISO har tatt konsekvensene av dette og foreslår nå å utvikle en ny standard med internasjonale retningslinjer for et robust system for varsling.

Hensikten med forslaget er å etablere et miljø i organisasjonen som adresserer bekymringer raskt og på riktig måte. Det er tenkt at retningslinjene skal bygge på prinsippene tillit, uavhengighet og beskyttelse.

Liv og lære
Urettmessig eller uetisk opptreden kan ha vidtrekkende konsekvenser for den enkelte organisasjon. Men trakassering kan også være ødeleggende for forbrukere, brukere, tjenestemottakere og grupper i sårbare situasjoner i et avhengighetsforhold til offentlige og private institusjoner. Vi kjenner alle til høyprofilerte og alvorlige saker som illustrerer at selv i store og anerkjente organisasjoner kan man komme til kort, når liv og lære blir satt på prøve.  

Bygge tillit
Retningslinjer for varsling vil oppfordre alle til å dyrke en åpenhetskultur og bidra til å bygge tillit mellom organisasjonen og dens interessenter. Dette vil omfatte ansatte, kontrakts- og andre partnere, leverandører og frivillige.

Andre nedslagsfelt for en slik standard vil være arbeidstagerorganisasjoner, NGOer, advokater, konsulenter og myndigheter. Det er åpenbart at gode varslingsrutiner også kan gjøre det enklere for ulike grupperinger å påpeke bærekrafts- eller miljøutfordringer i spørsmål om potensielt skadelig påvirkning og adferd.

Tanken er at retningslinjene skal kunne anvendes alene. Det er imidlertid ingenting i veien for å bruke dem i kombinasjon med andre relevante dokumenter, f.eks. standarder for ledelse, anti-korrupsjon eller samsvarsvurdering.

Kontaktinformasjon
Forslaget om å utarbeide en standard for varsling er på høring fram til slutten av mai, og dersom du eller din virksomhet har synspunkter på dette, kan du kontakte Standard Norge ved prosjektleder Hege Thorkildsen innen 25. mai.

Sist oppdatert: 2018-05-04