Fem Tripp Trapp-stoler på rekke
Den norske Tripp Trapp-stolen, tegnet av Peter Opsvik, er en internasjonal suksess. På frokostmøtet kommer Kirsti Vandraas fra Peter Opsvik AS. Foto: Stokke

Stol på standardene – møbelstandardisering

Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter påvirke framtidige markedsmuligheter. Her kan du finne presentasjoner og se video av innleggene på Standard Morgen 15. februar.

Frokostmøtet Stol på standardene var et samarbeid mellom Norsk Industri og Standard Norge.

De fleste møblene vi har rundt oss, både hjemme og på jobb, er designet, produsert og testet med bakgrunn i en rekke standarder. En møbelstandard har ikke som mål å begrense mangfoldet av design og variasjoner i utvalget av møbler, men stiller krav til kvalitet, sikkerhet og testmetoder som hjelper både interiørarkitekter, designere, produsenter, salgsledd og kunder med å bedømme møbelkvalitet objektivt og nøytralt. 

Kvalitet, miljø, kostnadseffektivitet og trygghet

Standarder innenfor møbelfaget utvikles både på europeisk og internasjonalt nivå. Norge deltar aktivt i dette arbeidet i CEN (Europa) og ISO (internasjonalt/globalt). Standardene omhandler alt fra materialenes evner, designets funksjonalitet og utforming, til møbelets holdbarhet. Ved å stille krav til riktig kvalitet er man trygg på at møblene tåler den tiltenkte bruken, og man har samtidig gjort et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg. Produkter med feil kvalitet kan i noen tilfeller være rimeligere i innkjøp, men kostbare på sikt, med tanke på slitasje, vedlikehold og levetid. 

Norsk påvirkning

Våren 2016 tok Norsk Industri initiativ til å intensivere arbeidet med å engasjere norske fagpersoner i en nasjonal komite for møbelstandardisering. Komiteen består i dag av representanter fra flere produsenter, ideelle organisasjoner og et testlaboratorium.

Komiteens mandat er å støtte norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper, og å gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i møbelrelaterte saker i ISO og CEN. En annen viktig oppgave for komiteen er å avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

På frokostmøtet var det innledere som fortalte litt om hva som skjer innenfor møbelstandardiseringen.

Presentasjoner

Opptak av innleggene

Av tekniske grunner er arrangementet delt inn i to separate filmklipp.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om standardisering innenfor møbler, kan du kontakte prosjekteder Martine Drevvatne

Sist oppdatert: 2018-02-16