Bygg, anlegg og eiendom

 

Etter spennende avstemninger overtar Norge nå det prestisjetunge vervet som leder av den viktigste betongkomiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Standard Norges Vivian Meløysund vil bli prosjektleder for arbeidet.

2018-09-20

Mer om Norge posisjonerer seg i viktig europeisk arbeid innenfor betong
 

Standarden for lydklasser NS 8175 er under revisjon, og på frokostmøtet 22. august tok opp de viktigste endringene som nå vil komme.

2018-08-31

Mer om Fullt hus under Standard Morgen om lydklasser for bygninger
 

En europeisk arbeidsgruppe har utviklet et digitalt format for produktinformasjon for byggevarer. I praksis betyr dette at mye detaljert informasjon kan gjøres tilgjengelig digitalt og lettere utnyttes til sitt fulle potensiale.

2018-08-28

Mer om Enige om smart CE-merking av byggevarer
 

Den felles, nordiske standarden NS-INSTA 800:2010 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. Når er standarden revidert har blitt delt i to separate deler.

2018-08-20

Mer om Rengjøringsstandarden - en ren suksess
 

Har du gått deg vill i skiltjungelen? Vil du være med å påvirke standarder og utarbeidelsen av de internasjonale symbolene? Bli med på informasjonsmøte 21. august og hør hvordan.

2018-06-28

Mer om Grafiske symboler og skilt for folk som vil finne rett vei
 

Standardene for universell utforming av byggverk har etter 9 år endelig kommet i nye utgaver. Forrige utgaver fra 2009 ble tatt svært godt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsbehov. Nå skal 2018-utgavene gi et ytterligere løft.

2018-06-26

Mer om Nye utgaver av NS 11001 – del 1 og del 2
 

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Nå starter arbeidet med å lage Norsk Standard.

2018-05-18

Mer om Vil du være med å utarbeide ny Norsk Standard for «Blågrønn faktor»?
 

Standard Norge undersøker nå interessen for utvikling av standarder for karst og bærekraftig forvaltning av karst-områder til blant annet vannreservoarer og geoturisme. Dersom ideen for nok tilslutning, blir det et internasjonalt prosjekt og utvikling av ISO-standarder for karst.

2018-05-11

Mer om Bærekraftig forvaltning av karst-områder. Nå vil ISO standardisere
 

Et forslag til ny Norsk Standard, NS 3468, med krav til hvordan grove steinmaterialer og resirkulerte materialer skal beskrives og dokumenteres er på høring til 29. juni. Benytt muligheten til å si din mening om den.

2018-05-10

Mer om NS 3468 Grove steinmaterialer på høring
 

De europeiske prosjekteringsstandardene for konstruksjonssikkerhet, Eurokodene, er under revisjon. 2. mai 2018 arrangerte Standard Norge er seminar om status på arbeidet og nasjonal koordinering. Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

2018-05-09

Mer om Revisjon av Eurokodene – status på arbeidet per mai 2018