Bygg, anlegg og eiendom

 

Standard Norge har fått ansvaret for en europeisk arbeidsgruppe som skal utvikle et digitalt format for produktinformasjon.

2017-11-15

Mer om Smart CE-merking av byggevarer
 

Standard Norge har nylig utgitt en veiledning til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Veiledningen gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser og vil bidra til at de blir bedre, gi færre uklarheter og dermed redusere faren for konflikt mellom tilbyder og oppdragsgiver. Denne veiledning og NS 3420 som bidrag til digitalisering av byggenæringen ble presentert på et frokostmøte 2. november.

2017-11-02

Mer om NS 3420 - gode beskrivelser for framtidens byggenæring
 

Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg HF, ble mandag 30. oktober tildelt "SO certificate of appreciation", og takket av etter 11 år som leder for den internasjonale standardiseringskomiteen innenfor BIM, ISO/TC 59/SC 13. Dette er en anerkjennelse fra ISO for den store innsatsen han har lagt ned i utviklingen av internasjonale standarder for BIM.

2017-10-31

Mer om Kjell Ivar Bakkmoen hedret for sin innsats i ISO
 

Hvordan skal klimagassberegninger for bygninger utføres? En ny Norsk Standard, NS 3720, som er på høring i november og desember vil gi en metode for dette.

2017-10-31

Mer om Klimagassberegninger for bygninger
 

I Norge er det lange tradisjoner for å sette opp bygg i tre, og opp gjennom årene er det bygget opp mye kompetanse på området. Hittil har vi ikke hatt felles spilleregler for utførelse, men nå har vi fått en Norsk Standard, NS 3516, for nettopp utførelse av lastbærende trekonstruksjoner.

2017-10-26

Mer om Ny standard for bygging i tre
 

Standard Norge gratulerer Ole-Herman Bjor fra Norsonic AS med Kongens fortjenstmedalje.

2017-10-24

Mer om Fikk Kongens heder for standardisering
 

BAE-næringen har nå blitt enige om et digitalt veikart, og Standard Norge har sammen flere aktører fra næringen signert veikartet.

2017-10-19

Mer om Standard Norge signerer digitalt veikart for BAE-næringen
 

Hvor bærekraftige er byggene vi bor og jobber i? Under norsk ledelse har internasjonale eksperter blitt enige om en metode for å vurdere byggevarers bærekraft.

2017-10-19

Mer om En bærekraftig framtid med grønnere bygg
 

Både norske standarder (NS) og Byggforskserien er viktige redskaper for alle som er tilknyttet byggenæringen. - Byggenæringen trenger begge produktene i tillegg til et godt regelverk for å bygge bærekraftig og smart, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

2017-09-28

Mer om Standard Norge og SINTEF Byggforsk formaliserer samarbeidet
 

Arbeidet med en felles europeisk metode for tilstandsanalyser er i gang. Vår nasjonale standard NS 3424 er spilt inn som grunnlag for arbeidet, og vi trenger norske eksperter som kan delta i arbeidet.

2017-09-22

Mer om Felles metodikk for tilstandsanalyser - vil du være med og påvirke?