Bygg, anlegg og eiendom

 

Det har vært flere medieoppslag den siste tiden om utfordringer knytte til boligkjøp. Ett av tiltakene for å redusere konfliktnivået i forbindelse med et boligkjøp er å sørge for en grundig teknisk tilstandsrapport. Denne kan lages på bakgrunn av standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

2017-03-17

Mer om Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard NS 3600
 

Samspill og felles forståelse for hva som kreves av de enkelte aktørene i et byggeprosjekt, er ekstremt viktig for å få en god overgang fra prosjekt til driftsfase. Ofte oppleves dette som kaotisk og partene går ned i sine skyttergraver.

2017-03-13

Mer om Riktig med en gang-konferanser i Oslo og Trondheim
 

De passive brannbeskyttelsestiltakene som dekkes av standarden NS 3911, er isolering, overflatebehandling og tetting av fuger og utsparinger. For å sikre at utførelse av passiv brannbeskyttelse blir tatt på alvor, er det viktig å referere til NS 3911 i prosjektbeskrivelser.

2017-03-10

Mer om Passiv brannbeskyttelse i bygninger
 

Lar natur seg standardisere? På mange måter er vel naturen standardisert i genene. Samtidig kan vi lage standarder for hvordan vi best kan utnytte de økosystemtjenester vi kan få fra naturen. For håndtering av nedbør blir det stadig tydeligere hvordan vi må utnytte naturens naturlige bufferegenskaper når kapasiteten i tradisjonelle ledningsnett sprenges, og vi får oversvømmelser og flom. Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. En ny Norsk Standard skal sikre kvaliteten på takene.

2017-03-10

Mer om Beskrivelse av grønne tak
 

Standarden NS 3420-F Grunnarbeider skal revideres. Vi søker nå fagfolk fra bransjen innenfor løsmasser og berg, som ønsker å delta i standardiseringskomiteen.

2017-03-07

Mer om Vil du være med å videreutvikle NS 3420 for løsmasser og berg?
 

Nytt i årets utgave av NS 3420 er ventilasjonstekniske systemer og drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.

2017-02-17

Mer om NS 3420 - Hva er nytt i 2017-utgaven?
 

Standard Norge lanserte i januar en ny standard som beskriver en felles europeisk metode for å vurdere bærekraftsaspektet ved eksisterende og planlagte veger. Standarden definerer 21 ulike miljø-, økonomi- og samfunnsindikatorer.

2017-02-07

Mer om Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger?
 

Standard Norge har startet opp arbeidet med å revidere Del P av standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner som omhandler metallarbeider og søker deltakere til standardiseringskomiteen.

2017-01-11

Mer om Vil du være med på å utvikle standarden for metallarbeider?
 

En nytt og revidert nasjonalt tillegg til standarden NS-EN 12620 Tilslag for betong ble utgitt 1. desember 2016. Målet med revisjonen av tillegget har vært å oppdatere de nasjonale kravene til dokumentasjon av betongtilslag i tråd med betongstandarden (NS-EN 206).

2017-01-10

Mer om Nytt nasjonalt tillegg til standarden for betongtilslag
 

Det har kommet forslag om å opprette en ny arbeidsgruppe for maintenance engineering. Forslaget er på avstemning i CEN ut januar 2017. Per Schjølberg fra NTNU er foreslått som leder av gruppen.

2017-01-10

Mer om Nytt prosjekt for maintenance engineering