Bygg, anlegg og eiendom

 

Korrekt bruk av NS 3420 bidrar til å skape klare og entydige beskrivelser. Få hjelp til å lage bedre beskrivelser og unngå konflikter med denne nye veiledningen til NS 3420.

2017-09-19

Mer om Ny veiledning til NS 3420
 

TV 2 Hjelper deg hadde torsdag 14. september et innslag om varierende kvalitet på utførte renholdstjenester. Når det skal inngås avtaler om renhold vil standarden NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet være et godt verktøy slik at partene kan være enige på forhånd om hvilken kvalitet som skal leveres. Standarden beskriver også hvordan kvaliteten skal sjekket i etterkant.

2017-09-15

Mer om Bli enige om kvaliteten på renholdet – bruk renholdsstandarden
 

Standarden, NS 3926, er nylig revidert og utgitt i to deler, del 1 for planlegging og utforming og del 2 for laboratoriemåling av etterlysende produkter. Det er gjort flere endringer i innholdet.

2017-09-13

Mer om Ny utgave av Norsk Standard for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
 

I september kom de nye reviderte NS 3926-1 og NS 3926-2. Del 1 omhandler utforming og bruk av visuelle komponenter for ledesystemer byggverk, og del 2 tar for seg laboratoriemåling av etterlysende produkter.

2017-09-12

Mer om Reviderte standarder for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
 

Hvilke faktorer kan legges til grunn for å velge grønnere ved anskaffelser, design, bygging og vedlikehold av veger? Dette var tema på et frokostmøte 6. september som vi arrangerte i samarbeid med Statens vegvesen og Nye veier. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2017-09-12

Mer om Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger?
 

Standardene i NS-EN 16798-serien henvender seg hovedsakelig til prosjekterende konsulenter, byggherrer og entreprenører i forbindelse med oppføring av nye bygninger og rehabilitering/ombygging av eksisterende bygninger. Også plan- og byggningsmyndighetene bør ha kjennskap til disse standardene.

2017-09-11

Mer om Nye standarder for energiytelse og ventilasjon i bygninger
 

Det jobbes for tiden med å utarbeide en ny utgave av den europeisk standard for gass-slokkesystemer, som vil betegnes NS-EN 15004-1 når den er ferdig og utgitt som Norsk Standard. I påvente av standarden har vi oversatt utkastet til standard til norsk og gjort det tilgjengelig for salg.

2017-09-07

Mer om Gass-slokkesystemer - utkast til standard oversatt til norsk
 

Standard Norge lanserer nå en oversikt over hvilke verktøy som finnes når du skal gjøre bærekraftsvurderinger knyttet til anlegg og veger. Mye er på plass.

2017-09-05

Mer om Standarder for bærekraftsvurderinger av anlegg og veger
 

Norge, ved Tor I. Hoel fra ÅF Advansia AS har nylig blitt valgt til ny leder av den europeiske standardiseringskomiteen for byningsautomasjon, CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management. Dette viser at norsk kompetanse på området blir lagt merke til internasjonalt.

2017-08-18

Mer om Norsk leder av den europeiske standardiseringskomiteen for bygningsautomasjon
 

Et enkelt og entydig verktøy for å beskrive renholdstjenester er målet når en bredt sammensatt komité starter arbeidet med ny Norsk Standard. Vi inviterer deg og din virksomhet til å delta i arbeidet og på den måten påvirke innholdet i den fremtidige standarden.

2017-08-14

Mer om Du kan bestemme innholdet i Norsk Standard for renholdstjenester