Bygg, anlegg og eiendom

 

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge.

2017-05-08

Mer om Oppdatert standard for betong NS-EN 206
 

Det europeiske arbeidet med revisjon av prosjekteringsregelverket for betongkonstruksjoner, Eurokode 2, er godt i gang. Det behov for å forbedre noen av de eksisterende beregningsmetodene og å inkludere prosjekteringsregler for helt nye områder. Vi arrangerte frokostmøte 26. april for å se nærmere på revisjonen av Eurokode 2.

2017-05-04

Mer om Prosjektering og utførelse av framtidens betongkonstruksjoner
 

Standarden NS 8176 inneholder vibrasjonsklasser for bygninger og beskriver en metode for måling av vibrasjoner fra landbasert transport. Det er den viktigste vibrasjonsstandarden som er tilknyttet byggteknisk forskrift. Den beskriver grenseverdier i fire vibrasjonsklasser A, B, C og D. Et revidert forslag på standard er nå lagt ut på åpen høring fram til 10. juni.

2017-03-30

Mer om Forslag til revidert standard, NS 8176 om vibrasjoner fra samferdsel og vibrasjonsklasser, på høring
 

Det har vært flere medieoppslag den siste tiden om utfordringer knyttet til boligkjøp. Ett av tiltakene for å redusere konfliktnivået i forbindelse med et boligkjøp er å sørge for en grundig teknisk tilstandsrapport. Denne kan lages på bakgrunn av standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

2017-03-17

Mer om Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard NS 3600
 

Samspill og felles forståelse for hva som kreves av de enkelte aktørene i et byggeprosjekt, er ekstremt viktig for å få en god overgang fra prosjekt til driftsfase. Ofte oppleves dette som kaotisk og partene går ned i sine skyttergraver.

2017-03-13

Mer om Riktig med en gang-konferanser i Oslo og Trondheim
 

De passive brannbeskyttelsestiltakene som dekkes av standarden NS 3911, er isolering, overflatebehandling og tetting av fuger og utsparinger. For å sikre at utførelse av passiv brannbeskyttelse blir tatt på alvor, er det viktig å referere til NS 3911 i prosjektbeskrivelser.

2017-03-10

Mer om Passiv brannbeskyttelse i bygninger
 

Lar natur seg standardisere? På mange måter er vel naturen standardisert i genene. Samtidig kan vi lage standarder for hvordan vi best kan utnytte de økosystemtjenester vi kan få fra naturen. For håndtering av nedbør blir det stadig tydeligere hvordan vi må utnytte naturens naturlige bufferegenskaper når kapasiteten i tradisjonelle ledningsnett sprenges, og vi får oversvømmelser og flom. Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. En ny Norsk Standard skal sikre kvaliteten på takene.

2017-03-10

Mer om Beskrivelse av grønne tak
 

Standarden NS 3420-F Grunnarbeider skal revideres. Vi søker nå fagfolk fra bransjen innenfor løsmasser og berg, som ønsker å delta i standardiseringskomiteen.

2017-03-07

Mer om Vil du være med å videreutvikle NS 3420 for løsmasser og berg?
 

Nytt i årets utgave av NS 3420 er ventilasjonstekniske systemer og drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.

2017-02-17

Mer om NS 3420 - Hva er nytt i 2017-utgaven?
 

Standard Norge lanserte i januar en ny standard som beskriver en felles europeisk metode for å vurdere bærekraftsaspektet ved eksisterende og planlagte veger. Standarden definerer 21 ulike miljø-, økonomi- og samfunnsindikatorer.

2017-02-07

Mer om Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger?