Bygg, anlegg og eiendom

 

Byggeprosesser er langvarige og kompliserte prosjekter som omfatter en rekke ulike aktører som må involveres på ulike stadier i prosessen. Selv om et tiltak kan bygges på mange ulike måter, er det en rekke fellestrekk og forutsetninger som er sammenfallende. Standard Norge etablerer nå en ny standardiseringskomite, SN/K 372 Steg og leveranser i byggeprosessen, for å se nærmere på muligheten til å utvikle en standard som beskriver prosessene og leveransene i byggeprosessen.

2017-07-21

Mer om Standardisert språk og leveranser i byggeprosessen
 

En ny revidert utgave av NS 3420 – C: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del C: Forberedende ytelser er nå lagt ut til høring. I tillegg til miljøsanering, demontering og riving omfatter den også hulltaking, slissing, stikningsarbeider, sanering av soppangrep, og bekjempelse av skadedyr som angriper trevirke.

2017-07-07

Mer om Ny utgave av standarden for miljøsanering, demontering og riving av bygninger og bygningsdeler på høring
 

The standard ISO 16757 describes products of building services systems. It is based on the German standard VDI 3805, which has been used by manufacturers, software companies and designers in Germany for more than 10 years. ISO 16757 supports the digital exchange of product data that manufacturers have traditionally provided in the form of paper-based product catalogues or data sheets.

2017-07-06

Mer om Data structures for electronic product catalogues for building services
 

The recently published Parts 1 and 2 of ISO 16745 set out a globally applicable common method of measuring and reporting of associated GHG emissions (and removals) attributable to existing buildings, by providing requirements for the determination and reporting of a carbon metric(s) of a building.

2017-07-03

Mer om Carbon metric of an existing building during the use stage
 

Det er 2006-utgaven av asfalt-standardene i NS-EN 13108-serien som gjelder i forhold til CE-merking, selv om nye versjoner er utarbeidet og utgitt som Norsk Standard i fjor. Årsaken er at de foreløpig ikke er publisert i Official Journal som er EU sin oversikt over harmoniserte standarder under byggevareforordningen. Derfor kan ikke de nye utgavene benyttes som grunnlag for CE-merking enda.

2017-06-30

Mer om Standardene for asfaltprodukter – hvilke utgaver gjelder?
 

De norske standardene for planteskolevarer, NS 4400 - NS 4413, har blitt revidert. Det som tidligere var 14 standarder er nå samlet i en standard: NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking. Innholdsmessig er det gjort oppdateringer og tilpassinger til dagens behov. Denne reviderte standarden er på høring fram til 27. august.

2017-06-28

Mer om Krav til planteskolevarer samlet i en felles standard, NS 4400
 

Standarden NS 8360 BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk, ble utgitt i 2015. Til denne er det nå laget en egen veiledning. Standarden og den nye veiledning ble presentert på et frokostmøte 21. juni og her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2017-06-23

Mer om Ny veiledning til standarden for BIM-objekter
 

De to er NS 11001-01 og NS 11001-2 for henholdsvis universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger og boliger. Begge ble utgitt første gang i 2009. Revisjonene er basert på erfaringer med de første utgavene, og det er nå gjort noen endringer i innholdet.

2017-06-20

Mer om To standarder for universell utforming av byggverk på høring
 

Bygg Reis Deg arrangeres for 27. gang på Norges Varemesse på Lillestrøm 18. - 21. oktober 2017, og vi er som vanlig også på plass. I år har vi flere nye produkter å vise frem, sammen med vårt allerede store utvalg av kjente og kjære standarder, tilleggsprodukter og kurs.

2017-06-18

Mer om Besøk oss på Bygg Reis Deg 2017
 

Vannledninger, strømkabler, fjernvarme- og fiberkabler kjemper alle om plassen i en grøft. Nå foreligger det en ny Norsk Standard som legger til rette for bedre samordning når ledninger fra flere ulike anleggseiere skal graves ned i samme grøft.

2017-06-12

Mer om Ny standard bidrar til bedre samordning av ledninger i grunnen