Bygg, anlegg og eiendom

 

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Nå starter arbeidet med å lage Norsk Standard.

2018-05-18

Mer om Vil du være med å utarbeide ny Norsk Standard for «Blågrønn faktor»?
 

Et forslag til ny Norsk Standard, NS 3468, med krav til hvordan grove steinmaterialer og resirkulerte materialer skal beskrives og dokumenteres er på høring til 29. juni. Benytt muligheten til å si din mening om den.

2018-05-10

Mer om NS 3468 Grove steinmaterialer på høring
 

De europeiske prosjekteringsstandardene for konstruksjonssikkerhet, Eurokodene, er under revisjon. 2. mai 2018 arrangerte Standard Norge er seminar om status på arbeidet og nasjonal koordinering. Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

2018-05-09

Mer om Revisjon av Eurokodene – status på arbeidet per mai 2018
 

Det er viktig å tenke effektiv og lønnsom drift av bygg hvor målet må være riktig kvalitet til riktig kostnad. Dette gir økte krav og forventninger til både eiere, bestillere og leverandører av støttetjenester til kjernevirksomheten. Her kan du lese om hvilke prosjekter som pågår innenfor området og som du kan være med å utvikle.

2018-05-09

Mer om Hva skjer innenfor fasilitetsstyring (FM)?
 

Selv om et byggverk kan bygges på ulike måter, er det en rekke fellestrekk i prosessen. Nå starter arbeidet med å utarbeide en Norsk Standard.

2018-04-25

Mer om Skal utvikle Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen
 

– Hva er tilgjengelighet? Det kommer an på hvem du spør. Derfor er det nødvendig med internasjonale standarder for universell utforming, sier nestlederen for den internasjonale komiteen for universell utforming av bygg.

2018-04-23

Mer om Universell utforming med internasjonale briller
 

Etter årets lange snøvinter har det vært mye oppmerksomhet rundt standarder for snølaster på tak. Det skjer mye på dette området innenfor standardiseringen framover.

2018-04-19

Mer om Snølast og klimaendringer
 

De reviderte utgavene inneholder mindre endringer og er gjort for at blankettene skal være i samsvar med gjeldende regelverk.

2018-04-18

Mer om Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova er revidert
 

Den første utgaven av NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, ble utgitt i 2013. Etter å ha samlet erfaring med bruk, har standarden nå blitt revidert og forslaget til ny utgave er lagt ut på høring fram til 19. mai.

2018-04-07

Mer om Teknisk tilstandsanalyse – revidert standard på høring
 

Standard Norge inviterer til seminar om den pågående revisjonen av de europeiske prosjekteringsstandardene for konstruksjonssikkerhet, Eurokodene, 2. mai 2018. Der kan du få høre om status på arbeidet og nasjonal koordinering.

2018-03-23

Mer om Invitasjon til seminar om revisjon av Eurokodene