Bygg, anlegg og eiendom

 

Standard Norge lanserte i januar en ny standard som beskriver en felles europeisk metode for å vurdere bærekraftsaspektet ved eksisterende og planlagte veger. Standarden definerer 21 ulike miljø-, økonomi- og samfunnsindikatorer.

2017-02-07

Mer om Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger?
 

I mars 2017 får du muligheten til å bli godt kjent med standarden NS 3424 for tilstandsanalyse av byggverk. Det er nå åpnet for å melde seg på neste kurs som er satt opp 28. mars.

2017-01-13

Mer om Bli bedre på tilstandsanalyser - bli med på kurs
 

Standard Norge har startet opp arbeidet med å revidere Del P av standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner som omhandler metallarbeider og søker deltakere til standardiseringskomiteen.

2017-01-11

Mer om Vil du være med på å utvikle standarden for metallarbeider?
 

En nytt og revidert nasjonalt tillegg til standarden NS-EN 12620 Tilslag for betong ble utgitt 1. desember 2016. Målet med revisjonen av tillegget har vært å oppdatere de nasjonale kravene til dokumentasjon av betongtilslag i tråd med betongstandarden (NS-EN 206).

2017-01-10

Mer om Nytt nasjonalt tillegg til standarden for betongtilslag
 

Det har kommet forslag om å opprette en ny arbeidsgruppe for maintenance engineering. Forslaget er på avstemning i CEN ut januar 2017. Per Schjølberg fra NTNU er foreslått som leder av gruppen.

2017-01-10

Mer om Nytt prosjekt for maintenance engineering
 

Forslaget, prNS 3070-2 Samordning av ledninger i grunnen – Del 2: Kostnadsfordeling, angir krav og anbefalinger til kostnadsfordeling ved planlegging, prosjektering, bygging og omlegging av infrastrukturanlegg i grunnen. Standarden er på høring fram til 20. februar 2017.

2016-12-16

Mer om Forslag til Norsk Standard for kostnadsfordeling ved samordning av ledninger i grunnen på høring
 

Et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsyningssystemer.

2016-12-16

Mer om SN/TS 3031:2016 for beregning av energibehov og energiforsyning
 

Den nye norske standarden NS 5834 gir anbefalinger om hvilke leveranser som kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer. Standarden ble lansert på et seminar i november og har kan du se opptak av innlegg som ble holdt på lanseringsmøtet. Lanseringen ble arrangert i samarbeid med Norges Bank, og standarden ble overrakt statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2016-12-15

Mer om Norsk Standard mot tilsiktede uønskede handlinger i bygg, anlegg og eiendom, lansert
 

De passive brannbeskyttelsestiltakene som dekkes av den nye standarden, NS 3911, er isolering, overflatebehandling og tetting av fuger og utsparinger.

2016-12-07

Mer om Ny standard for utførelse av passiv brannbeskyttelse i bygninger
 

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker? Å bruke standardene NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet og NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være en løsning. Fredag 25. november arrangerte Standard Norge i samarbeid med Virke, NHO Service og Arbeidstilsynet et seminar i Trondheim om standarder for renhold.

2016-12-01

Mer om Økt seriøsitet i renholdsbransjen ved bruk av standarder