Bygg, anlegg og eiendom

 

En brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Vi har nå to nye felles nordiske verktøy (tekniske spesifikasjoner) for brannteknisk prosjektering og -analyse på høring fram til 17. mars.

2018-01-16

Mer om Nye verktøy for brannteknisk prosjektering og -analyse
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN arbeider for tiden med en omfattende revisjon av Eurokodene (NS-EN 1990 til NS-EN 1999) med sikte på å utgi andre generasjon av disse standardene. Vi søker nå norske interessenter som vil engasjere seg i arbeidet.

2018-01-11

Mer om Fageksperter til revisjon av Eurokodene søkes
 

Norsk standard for måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel er revidert og utgitt i ny utgave.

2018-01-11

Mer om Vibrasjonsstandard i ny utgave
 

Over the past 20 years, protection against malicious acts has gained increased attention due to acts of terrorism, sabotage and vandalism. A proposed new standard in ISO/TC 59 will provide requirements and recommendations for effective planning and design of security measures in the built environment.

2018-01-09

Mer om Planning of security measures in the built environment
 

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper. 13. desember inviterte vi høringsmøte om en ny standard for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og tilhørende uteområder (NS 3456).

2017-12-14

Mer om Forslag til ny standard for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - høringsmøte
 

NS 8176 Vibrasjoner og støt – Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker er nå revidert og kommet i ny utgave.

2017-12-12

Mer om Ny revidert utgave av NS 8176 om vibrasjoner fra samferdsel og vibrasjonsklasser
 

I høst og vinter har det kommet to nye standarder for faste brannslokkesystemer prNS-EN 15004-1:2016 og NS-EN 16750:2017.

2017-12-12

Mer om To nye standarder for faste brannslokkesystemer
 

Her får du et utvalg av nye og reviderte standarder og veiledninger som kom i 2017, og som er aktuelle for deg som jobber i bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

2017-12-07

Mer om Nytt og nyttig for bygg, anlegg og eiendom i 2017
 

Standard Norge har fått ansvaret for en europeisk arbeidsgruppe som skal utvikle et digitalt format for produktinformasjon.

2017-11-15

Mer om Smart CE-merking av byggevarer
 

Standard Norge har nylig utgitt en veiledning til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Veiledningen gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser og vil bidra til at de blir bedre, gi færre uklarheter og dermed redusere faren for konflikt mellom tilbyder og oppdragsgiver. Denne veiledning og NS 3420 som bidrag til digitalisering av byggenæringen ble presentert på et frokostmøte 2. november.

2017-11-02

Mer om NS 3420 - gode beskrivelser for framtidens byggenæring