Fargerik boligblokk
Foto: © Knut Egil Wang

NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger

NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og lavenergihus. Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder. - Ny og revidert versjon fra mai 2013.

Ny og revidert versjon fra mai 2013!

NS 3700 setter minstekrav til energibehov til oppvarming, beregningskriterier og minstekrav til bygningsdeler og installasjoner. Dette er kriterier som kan brukes for prosjektering, sertifisering og dokumentasjon for boliger som kan klassifiseres som passivhus eller lavenergihus

 Standarden angir tre nivåer av energieffektive boligbygninger:

 • passivhus
 • lavenergihus klasse 1
 • lavenergihus klasse 2

Standarden dekker bygninger for boligformål slik som eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus og boligblokker. Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en enkelt leilighet, del av en tomannsbolig eller en enkel rekkehusleilighet.

NS 3700 gjelder både for nye boligbygninger og rehabilitering av eksisterende boligbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard.

Standarden kan brukes til å:

 • vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergihus;
 • stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergihus
 • stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergihus.

De viktigste endringene i den nye utgaven som kom i mai 2013:

 • NS 3700:2013 er endret slik at den korresponderer med NS 3701:2012.
 • Kravet til varmetapstallet omfatter nå kun bidraget fra transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap;
 • Minstekravet til U-verdier på bygningsdeler omfatter nå kun dører og vinduer.
 • Det er ryddet opp i begrepsbruken knyttet til bolig, småhus, leilighet og boenhet slik at dette korresponderer med NS 3031 og TEK10.
 • Tittel er endret fra "Kriterier for passivhus og lavenergihus" til "Kriterier for passivhus og lavenergibygninger".

Yrkesbygninger

For yrkesbygninger gjelder NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger.

Les mer om passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701

Sist oppdatert: 2014-03-10

NS 3700:2013

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3701:2012

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter