Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Si din mening om hvordan NS 3420 kan bli bedre!

Standard Norge inviterer deg som bruker av NS 3420 til å si din mening om hvordan standarden kan bli bedre.

Du som bruker NS 3420, kan gi viktige innspill ut fra din erfaring med standarden. Undersøkelsen vi inviterer deg til å delta på, handler om standardens innhold, oppbygging, brukergrensesnitt og hvordan du benytter standarden. Hensikten med undersøkelsen er å gi innspill til hvordan standarden best kan bli tilpasset BAE-bransjens behov.

Det tar 5 – 10 minutter å svare på spørsmålene, avhengig av hvor mye du utdyper. De 10 første som svarer vil få en overraskelse i posten. For å kunne motta hurtigsvarspremie må du oppgi din e-postadresse innledningsvis i undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen vil etter planen være tilgjengelig i mars 2015, og vi vil dele hovedfunnene når resultatene er klare.

Grip sjansen og si din mening nå! Gi dine innspill i undersøkelsen om NS 3420.

På forhånd takk for hjelpen!

Seiler
Vind i seilene for NS 3420 - delta i Standard Norges undersøkelse (foto: Fadler)

Sist oppdatert: 2014-12-17