Illustrasjonsbilde av veiledning til NS-EN 15232

Veiledning til NS-EN 15232 - Bygningsautomatisering

Bygningsautomatisering kan redusere energibruken i bygg med 30 %.
Denne veiledningen gir innføring i hvordan energiytelsen i bygninger kan bedres for å redusere byggets energikostnader-, klima og miljøpåvirkning, samt bedre byggets energiklasse og energikarakter.

Dette er en norsk veiledning for bruk av NS-EN 15232:2012 - Bygningers energiytelse - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering og bygningsadministrasjon.

Bygningsautomatisering kan redusere energibruken i bygg med 30 %!

 

Veiledningen tar for seg den forenklede metoden for beregninger, kalt "faktormetoden". Ved hjelp av forklarende tabeller og et konkret eksempel vil leseren få innblikk i riktig bruk av standarden NS-EN 15232:2012.

Veiledningen gir også økt innsikt i hvordan energibruken i bygninger kan reduseres ved riktig bruk av bygningsautomasjon.

Sammen med standarden gir veiledningen konkrete tekniske løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg, i nybygg så vel som i eksisterende bygninger.

Sist oppdatert: 2015-11-06