Brettet pengesedel over et hus av treklosser
Det er viktig å holde orden på økonomien i byggeprosjekter (foto: Pixabay)

Ny standard for spesifikasjon av byggekostnader, NS 3453

Standarden, NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt, fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer. Standarden kan brukes for alle typer byggeprosjekter. En revidert og ny versjon av standarden ble utgitt 1. juni.

Hva er nytt?
Standarden er revidert for å tilpasses NS 3451 Bygningsdelstabell og Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering.

Dersom du kjenner forrige utgave er det verd å merke seg følgende endringer:

 • Standarden er bygd opp med tre summeringsnivåer for kostnader. Kontoene 02 til 07 er i henhold til bygningsdelsnumrene i NS 3451
 • Hovedstrukturen for felleskostnader følger NS 3420-A
 • Kontoinndelingen er splittet opp og utvidet
 • Termene "forventet tillegg" og "usikkerhetsavsetning" erstatter «reserver» og «marginer» og er flyttet fra konto 0 til henholdsvis konto 11 og konto 12
 • Konto 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner er tatt ut av standarden og skal konteres i henhold til NS 3451 konto 29 Andre bygningsmessige deler
 • I tabellene er 0 lagt inn som første siffer i kontonivå 1 for å sikre enhetlig nummerering. Ledige nummer i tabellene er fjernet for å gi bedre oversikt
 • Totalentreprenørens prosjektering kan nå konteres på konto 01
 • Det er lagt inn en kolonne med veiledning i tabell 1 og i tabell 2.

Enklere økonomirutiner
Standarden kan brukes som et hjelpemiddel for å strukturere økonomiske rutiner i byggeprosjekter, for eksempel til

 • budsjettering
 • kalkulering
 • prising
 • budsjettoppfølging
 • etterkalkulering
 • bygge- og prosjektregnskap
 • statistikk
 • nøkkeltall

Bred representasjon fra bransjen
Revisjonsarbeidet er utført av Standard Norges standardiseringskomité SN/K 357 Byggekostnader. Standardiseringskomiteen er sammensatt av representanter fra statlige byggeiere og byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter og programleverandører.

Sist oppdatert: 2016-12-16

NS 3453:2016

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3451:2009

Standard

NOK 728,00 (eks. mva)

Bygningsdelstabell

SpråkNorskUtgave: 4 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3454:2013

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter