Fasaden på en kontorbygning
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Forslag til ny standard for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - høringsmøte

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper. 13. desember inviterte vi høringsmøte om en ny standard for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og tilhørende uteområder (NS 3456).

Tilgang til oppdatert FDVU-dokumentasjon vil spare store ressurser blant annet til:

  • tid brukt til å finne frem nødvendig informasjon
  • riktig bruk av garantier og serviceavtaler
  • vedlikehold som medfører at produkter ikke går i stykker og må utskiftes

NS 3456 ble første utgang utgitt i 1989, og senere revidert i 2010. I arbeidet med høringsforslaget til den nye utgaven, har standardiseringskomiteen lagt stor vekt på at dokumentasjon skal kunne håndteres digitalt. De viktigste endringene i det nye forslaget er:

  • Hovedstruktur som følger bygningsdelstabellen i NS3451:2009
  • Generelle dokumentasjon som ikke kan knyttes til bygningsdeler er tatt med
  • Inndeling av FDVU-dokumentasjon i ulike informasjonstyper
  • Tydeliggjøring av formålet med FDVU-dokumentasjon og aktører som har behov for FDVU-dokumentasjon

NS 3456 på høring

Høringsforslaget, som benevnes prNS 3456, vil være på høring over nyttår med høringsfrist i slutten av februar.

Hva skjedde på høringsmøtet?

Her kan du finne presentasjonene fra høringsmøtet. Det ble også streamet via Facebook, hvor du nå kan se opptak av innleggene.

Presentasjoner

Filmklipp

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om dette prosjektet kan du kontakte prosjektleder Bjørn Brunstad.

Sist oppdatert: 2017-12-14