Gasstanker
(Bilde: OFAS)

Gass-slokkesystemer - utkast til standard oversatt til norsk

Det jobbes for tiden med å utarbeide en ny utgave av den europeisk standard for gass-slokkesystemer, som vil betegnes NS-EN 15004-1 når den er ferdig og utgitt som Norsk Standard. I påvente av standarden har vi oversatt utkastet til standard til norsk og gjort det tilgjengelig for salg.

Utkastet til standard, prNS-EN 15004-1:2016, inneholder krav og anbefalinger for prosjektering, installasjon, prøving, vedlikehold og sikkerhet for gassholdige brannslokkesystemer i bygninger, anlegg eller andre byggverk, og egenskapene til de ulike slokkemidlene og branntypene som de er et egnet slokkemiddel for.

prNS-EN 15004-1 tar for seg bl. a.:

 •  Bruk og begrensninger
 •  Sikkerhet som fare for personell og sikkerhetstiltak for:
  - vanlige oppholdssoner
  - ubenyttede områder
  - ubeboelige områder
  - områder der personer kan oppholde seg
 • Elektriske farer
 • Prosjektering av slokkesystem
 • Ferdigstillelse og godkjenning, Inspeksjon, vedlikehold, prøving og opplæring 

Det er viktig å merke seg at innholdet i det utkastet vi når har oversatt og gjort tilgjengelig, ikke er ferdigbehandlet. VI tar derfor forbehold om at det kan bli gjort endringer fram til dette blir en ferdig standard.

Standarden utarbeides i den europeiske komiteen CEN/TC 191 Fixed firefighting systems. Innholdet er basert på den internasjonale standarden ISO 14520-1:2015. Det er den norske standardiseringskomiteen for faste brannslokkesystemer, SN/K 014, som tok initiativ til at utkastet skulle oversettes til norsk og utgis før dette ble en ferdig standard. Det er kun hoveddelen av dokumentet som er oversatt, mens tilleggene kun utgis på engelsk.

Sist oppdatert: 2017-09-13

NOK 952,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 1: Planlegging, installasjon og vedlikehold (ISO 14520-1:2015, modified)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter