Barn leker i idrettshall

NS 3420 - Hva er nytt i 2017-utgaven?

Nytt i årets utgave av NS 3420 er ventilasjonstekniske systemer og drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.

Ventilasjonstekniske systemer
NS 3420-BM omfatter postgrunnlag for utarbeidelse av beskrivelse av komplette ventilasjonssystemer og deler av komplette kanalsystemer som kanalnett, luftbehandlingsaggregater og avtrekksventilasjon, alt basert på funksjonskrav. Standarden kan bidra til forbedring av nøyaktighet ved prising av tilbud basert på kravspesifikasjoner fra bestilleren. I del V - Ventilasjonsinstallasjoner finner du postgrunnlag for å beskrive detaljprosjekterte ventilasjonsanlegg, der alle komponenter er beskrevet og angitt med mengde, mens del BM kan du bruke til å beskrive hvilke ytelser og funksjoner bestilleren ønsker. Detaljprosjektering overlates da til en annen part (leverandør).

Drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg
I årets utgivelse av NS 3420-Z utgis et helt nytt kapittel om drift, vedlikehold og renhold av idrettsanlegg innendørs til bruk for utarbeidelse av prisforespørsel. Dette er verktøyet for å lage anbudsbeskrivelser for drift og renhold. De nye beskrivelsestekstene vil dermed komplettere verktøykassen for å beskrive renholds-, vaktmester- og byggdriftstjenester og vil være et godt verktøy for at idrettsbygg blir tatt bedre vare på. Beskrivelsestekstene er fordelt i punktene for drift og vedlikehold og punkt for renhold. Oppgaver som kontroll av lokalene, bytting av lyspærer, smøring av hengsler, vurdering av vedlikeholdstiltak og reparasjoner kan du beskrive i detalj eller i en komplett post.

Se også vår brosjyre om 2017-utgaven av NS 3420.

 

NS 3420-0 Orientering blir oppdatert årlig for å gi en oversikt over hvilke delstandarder som til enhver tid er gjeldende for NS 3420 (se tabell 1 Inndeling og gyldig deler). Det foreligger rettelsesblader for delene NS 3420-A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass og NS 3420-V Ventilasjonsinstallasjoner.

Se nettbutikken for innhold i rettelse- og endringsblad eller en konsolidert utgave av de nevnte deler. Databaseversjonen av NS 3420:2017-utgaven er oppdatert i henhold til alle gyldige deler.

NS 3420-2 Struktur og stikkordliste er oppdatert.

Bedre sporbarhet til andre standarder via NS 3420
I NS 3420 settes krav til materialer og utførelse, hvor det ofte henvises videre til andre standarder. I del  BM, T, U, Z og ZK vil du finne lenker til andre nødvendige standarder. Dersom du har abonnement på databaseutgaven er den tilrettelagt med lenker bak alle normative referanser brukt i alle delene av NS 3420.

Andre viktige standarder som brukes sammen med NS 3420
Standarden NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel basert på poster i NS 3420 og Statens vegvesens prosesskoder. Det betyr at brukerne kan lage en digital beskrivelse, og sende ut prisforespørsel elektronisk til aktuelle leverandører. Dermed unngår man papirutskrifter og postgang.

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold fastsetter regler for redigering av og innhold i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om entrepriser om utførelse innenfor bygg, anlegg og installasjoner.

NS 8360 BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk gir en spesifikasjon av BIM objekttyper til utveksling av objektinformasjon. Den bidrar til samhandling mellom ulike kommersielle objektbiblioteker i BIM-programmer og til effektivisering av den digitale prosess fra BIM til beskrivelse.

Hvordan kjøpe standarden?
NS 3420 leveres både i papirformat og digitalt. Det er mulig å kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Det lønner seg å abonnere på en fagsamling, da får du alle oppdateringer automatisk.

Få oversikt over hvordan du kan abonnere på NS 3420

Sist oppdatert: 2017-03-13

NS 3420-BM:2017

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BM: Ventilasjonstekniske systemer

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3420-Z:2017

Standard

NOK 788,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3420-0:2017

Standard

NOK 137,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 0: Orientering

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3420-2:2017

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 2: Struktur og stikkordliste

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter