Behov for samordning av ledninger i grunnen
Foto: Lisbeth Landfall

Ny standard bidrar til bedre samordning av ledninger i grunnen

Vannledninger, strømkabler, fjernvarme- og fiberkabler kjemper alle om plassen i en grøft. Nå foreligger det en ny Norsk Standard som legger til rette for bedre samordning når ledninger fra flere ulike anleggseiere skal graves ned i samme grøft.

NS 3070 – Samordning av ledninger i grunnen består av to deler:

  • Del 1 Avstandskrav, som ble utgitt 1. juli 2015
  • Del 2 Kostnadsfordeling, som kom ut 1. juni 2017

De nye standardene skal blant annet bidra til at det blir flere fellesprosjekter, og at det i disse oppnås både tids- og kostnadsbesparelser som følge av bedre planlegging og mer forutsigbar gjennomføringsprosess.

Redusert byggetid gir i tillegg mindre belastning for berørte naboer og lokalt næringsliv i forbindelse med utvikling og vedlikehold av felles infrastrukturanlegg i grunnen.

Interessen for de nye standardene har vært stor innenfor byggenæringen, og mange har deltatt i arbeidet med å utvikle dem.

Sist oppdatert: 2017-06-12

NS 3070-1:2015

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Samordning av ledninger i grunnen - Del 1: Avstandskrav

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3070-2:2017

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Samordning av ledninger i grunnen - Del 2: Kostnadsfordeling

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter