Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard NS 3600

Det har vært flere medieoppslag den siste tiden om utfordringer knyttet til boligkjøp. Ett av tiltakene for å redusere konfliktnivået i forbindelse med et boligkjøp er å sørge for en grundig teknisk tilstandsrapport. Denne kan lages på bakgrunn av standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Standarden definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse skal omfatte. Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gi både kjøper og selger et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med eierskiftet, og tilstandsrapporten gir kjøperen en større visshet om boligens kvaliteter og mangler. Det skal også synliggjøres hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre disse. En annen stor fordel med standarden er at de bygningssakkyndige har en felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av boligers tilstand.

Standarden gir:

  • felles spilleregler
  • mer transparent marked
  • faste undersøkelsespunkter
  • omforente vurderingskriterier for tilstandsgrad
  • homogene og bedre tilstandsrapporter
  • et verktøy for den utførende (bygningsakkyndige) og oppdragsgiver (megler, advokat eller forbruker) som grunnlag for boligkontrakten

Veiledning til standarden
Til standarden er det også utgitt en veiledning som utdyper standardens punkter og gir eksempler på fastsetting av tilstandsgrad for ulike bygningsdeler. Veiledningen er primært rettet mot bygningssakkyndige og de som gjennomfører tilstandsanalyser. Det er også utarbeidet blanketter til standardens tillegg D og E for henholdsvis elektro og brann. (For kjøp av blankettene finnes det flere alternativ enn de som er gjengitt nedenfor.)

Revisjon av standarden har startet
Standard Norge har nylig startet revisjon av NS 3600 for å se på forbedringer og forenklinger basert på bruk av gjeldende utgave av standarden. En ny utgave er planlagt å bli ferdig i 2018.

Sist oppdatert: 2017-04-19

NS 3600:2013

Standard

NOK 728,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – veiledning til NS 3600. P-742.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 190,00 (eks. mva)

Forenklet vurdering av elektrisk anlegg for boliger og valg av tilstandsgrad

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 190,00 (eks. mva)

Forenklet vurdering av branntekniske forhold i boligen

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter