Tak bygd av metall

Vil du være med på å utvikle standarden for metallarbeider?

Standard Norge har startet opp arbeidet med å revidere Del P av standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner som omhandler metallarbeider og søker deltakere til standardiseringskomiteen.

I standardiseringskomiteer møter du fagpersoner fra andre virksomheter. Å delta gir en unik mulighet til å påvirke standardens innhold på områder som er viktige for din organisasjon/bedrift. Komiteens sammensetning av fagfolk fra bransjen og representanter fra ulike miljøer tilknyttet fagområdet, gir også et verdifullt nettverk og en god plattform å dele og tilegne seg nyttig kunnskap om internasjonale og norske standarder. 

Benytt sjansen til å bli oppdatert før alle andre. Det gjør du best ved å delta aktivt i denne komiteen.

Er du eller din virksomhet interessert i å være med? Send oss en melding på hvem dere ønsker å oppnevne til arbeidet. Send meldingen til prosjektleder Dag Hamre i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2017-03-13