2018 Nyheter

 

Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Disse ble lansert på et 17. oktober og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2018-10-17

Mer om Nye utgaver av standardene for universell utforming av bygninger lansert
 

Byggenæringen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp. Torsdag 11. oktober ble standarden lansert på et eget frokostmøte, hvor Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, fikk overrakt standarden

2018-10-11

Mer om Ny Norsk Standard for klimagassberegninger for bygninger lansert
 

NS 3420-K skal revideres og du kan bidra. Vi vil gjøre jobben raskere enn vi pleier, så vær forberedt på en ekstra effektiv prosess.

2018-10-01

Mer om Revisjon av Norsk Standard for anleggsgartnerarbeider
 

Etter spennende avstemninger overtar Norge nå det prestisjetunge vervet som leder av den viktigste betongkomiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Standard Norges Vivian Meløysund vil bli prosjektleder for arbeidet.

2018-09-20

Mer om Norge posisjonerer seg i viktig europeisk arbeid innenfor betong
 

Standarden for lydklasser NS 8175 er under revisjon, og på frokostmøtet 22. august tok opp de viktigste endringene som nå vil komme.

2018-08-31

Mer om Fullt hus under Standard Morgen om lydklasser for bygninger
 

En europeisk arbeidsgruppe har utviklet et digitalt format for produktinformasjon for byggevarer. I praksis betyr dette at mye detaljert informasjon kan gjøres tilgjengelig digitalt og lettere utnyttes til sitt fulle potensiale.

2018-08-28

Mer om Enige om smart CE-merking av byggevarer
 

Den felles, nordiske standarden NS-INSTA 800:2010 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. Når er standarden revidert har blitt delt i to separate deler.

2018-08-20

Mer om Rengjøringsstandarden - en ren suksess
 

Har du gått deg vill i skiltjungelen? Vil du være med å påvirke standarder og utarbeidelsen av de internasjonale symbolene? Bli med på informasjonsmøte 21. august og hør hvordan.

2018-06-28

Mer om Grafiske symboler og skilt for folk som vil finne rett vei
 

Standardene for universell utforming av byggverk har etter 9 år endelig kommet i nye utgaver. Forrige utgaver fra 2009 ble tatt svært godt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsbehov. Nå skal 2018-utgavene gi et ytterligere løft.

2018-06-26

Mer om Nye utgaver av NS 11001 – del 1 og del 2
 

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Nå starter arbeidet med å lage Norsk Standard.

2018-05-18

Mer om Vil du være med å utarbeide ny Norsk Standard for «Blågrønn faktor»?
1 2 3 4 > »