Innsiden av en skolebyning

Hva skjer innenfor fasilitetsstyring (FM)?

Det er viktig å tenke effektiv og lønnsom drift av bygg hvor målet må være riktig kvalitet til riktig kostnad. Dette gir økte krav og forventninger til både eiere, bestillere og leverandører av støttetjenester til kjernevirksomheten. Her kan du lese om hvilke prosjekter som pågår innenfor området og som du kan være med å utvikle.

Oversikten over pågående prosjekter fasilitetsstyring (FM)  er inndelt i 8 grupper:

  • Anskaffelser
  • Kontrakter
  • Ytelse/SLA
  • Resultat/PI/KPI
  • FM, Facilities Management
  • Bygg generelt
  • Vedlikehold
  • Oversettelser

Dette kan du lese mer om i en egen artikkel som sier mer om disse prosjektene/områdene

For mer informasjon om prosjektene og hvordan du kan delta i arbeidet, ta kontakt med prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-05-11