To anleggsgartnere på vei bortover en gangvei

Kurs i NS 3420

Vi tilbyr en rekke kurs knyttet til NS 3420. En nyhet i 2019 er at vi lanserer et eget e-læringskurs for hvordan du kan utarbeide en beskrivelse med bruk av standarden. Her kan du se mer om våre ulike kurstilbud.

Introduksjon til NS 3420

Kurset gir en innføring i standardens oppbygging, i tillegg til at det blir redegjort for NS 3420 i sammenheng med andre standarder. Kurset går over 2 dager, med en blanding av foredrag og oppgaveløsning.

Praktisk bruk og rettspraksis

Kurset er i første rekke tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. Kurset er derfor godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon/innkjøp og prosjektleder/anleggsleder), rådgivere, private og offentlige byggherrer, advokater og dommere.

Maler- og beleggarbeider (NS 3420-T)

Dette er standarden som både malerentreprenører, hovedentreprenører og utbyggere forholder seg til i de aller fleste entrepriseforhold. Konflikter oppstår i utgangspunktet ved klager fra kjøper til utførende hovedentreprenør/utbygger. Hovedentreprenør bringer klagen videre til malerentreprenør. For å unngå konflikter er det viktig å ha best mulig kunnskap om hvordan man bruker NS 3420-T.

Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder (NS 3420-ZK)

NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder har over de siste 20 årene etablert seg som det viktigste verktøyet når skjøtsel av grøntanlegget skal beskrives og settes ut på anbud. Denne grønne delen av NS 3420 ble revidert i 2016 og inneholder mange nyheter. Kurset tar for seg følgende temaer: Viktige prinsipper fra NS 3450 (redigering av anbud) og forhold som er viktig når et anbud skal utarbeides. Oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes. Hvordan fylle ut et postgrunnlag, hvordan gjøre riktige valg av skjøtselsnivå og hva som er inkludert i posten. Kurset passer for de som skal utarbeide beskrivelser etter NS 3420-ZK, men er også egnet for entreprenører som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter standarden. Kurset er godt egnet for offentlige og kommunale grøntanleggsforvaltere, landskapsarkitekter, landskapsingeniører og skjøtselsentreprenører.

Bedriftsinterne kurs

Dersom 7-8 eller flere personer i din virksomhet ønsker opplæring i NS 3420, vil vi anbefale å vurdere et bedriftsinternt kurs. Da kan dere få et innblikk i og gjennomgang av NS 3420 på egne premisser, samtidig som dere unngår reise- og reisekostnader.

Se kurskalenderen over kursene vi tilbyr til NS 3420 (og andre byggstandarder).

Sist oppdatert: 2018-11-30

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis,240119,Lysaker

Tid: 2019-01-24Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Kurs

NOK 9 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner,6. og 7. mars 2019,Lysaker

Tid: 2019-03-06Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder,14.03.2019, Lysaker

Tid: 2019-03-14Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider,4.4.18,Lysaker.

Tid: 2019-04-04Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis, 110419, Tromsø

Tid: 2019-04-11Sted: TromsøSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Kurs

NOK 9 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster,14. -15.0518, Bergen

Tid: 2019-05-14Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse